Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Djelatnici i karijera

Naša vizija
Smatramo se kompetentnim partnerom za inovativni rad s djelatnicima.

Naši ciljevi

 • Podupiranje i kreiranje procesa promjena na organizacijskom i osobnom nivou
 • Pojednostavljenje, standardizacija i ubrzanje kadrovskih procesa
 • Podrška menadžmentu kroz instrumente vođenja i upravljanja
 • Jačanje kognitivne, socijalne i osobne nadležnosti svih rukovodećih struktura
 • Pružanje podrške kod kreiranja i stvaranja konkurentne i tržišno orijentirane dohodovne i troškovne strukture

Naše prednosti

 • orijentiranost na rješavanje problema i orijentiranost na budućnost
 • uvjerljivost
 • pragmatičnost
 • kompetentnost
 • inovativnost
 • efikasnost


Ova naša vizija i ciljevi su temelj našeg rada u odjelu razvoja ljudskih potencijala i predstavljaju obavezu svih djelatnika koji se bavi ljudskim potencijalom.