Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Novi zakon o zaštiti osobnih podataka je na snazi od 25. svibnja 2018.

Dana 25.05.2018. stupila su na snagu dva nova zakona: Zakon EU-a o zaštiti osobnih podataka te nova verzija zakona o zaštiti osobnih podataka u njemačkoj. Radna skupina Messera koja je nadležna za implementaciju EU-zakona o  zaštiti osobnih podataka pod vodstvom Roberta Nemsowa, glavnog  voditelja – Officera – za zaštitu osobnih podataka na nivou grupacije Messer Group, poduzela je mjere za prilagodbu  grupacije Messer Group, na novu zakonodavstvo i početak primjene novih odredbi: u periodu od proteklih dvanaest mjeseci utvrđeni su poslovni procesi nužni za poštivanje odredbi novog zakonodavstva te su kritična područja i funkcije ciljano provjereni po pitanju novih propisa. Ove mjere se nastavljaju u slijedećim mjesecima s ciljem da se u svim poduzećima grupacije Messer što je moguće potpunije i preglednije provedu  zahtjevi Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Što je novo od 25. svibnja?

Novi zakon daje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, skraćuju se rokovi, kazne povećavaju, zahtjevi na dokumentaciju su znatno prošireni, pri čemu temeljna načela zaštite podataka ostaju ista.

Zaštita osobnih podataka u osnovi se odnosi na  zaštitu osobnih podataka. To su npr. ime i prezime, email-adresa, privatna dresa (pošta) i datum rođenja, no također i kompjuterska IP-adresa, plaća i primanja,  podaci o zdravstvenom stanju  te druge informacije pomoću kojih se može podređena osoba identificirati. Ova vrsta zaštite se već tražila u Njemačkoj i brojnim drugih  zemljama Evropske unije (EU), no nije svugdje postojala jedinstvena odredba. S ovim novim zakonom o zaštiti osobnih podataka stvoren je obvezujući okvir za sve zemlje Evropske unije i Evropskog gospodarskog prostora.

Što je novo za Messer?

Novo je: Messer Group sada mora moći u svakom momentu dokazati, da s podacima naših djelatnika, kupaca ili poslovnih partnera ophodimo u skladu sa zakonskim odredbama. Do sa je bilo u nadležnosti organa vlasti da dokažu eventualne greške poduzeća, a sada poduzeće mora moći  u slučaju spora dokazati da su implementirane učinkovite mjere za zaštitu osobnih podataka.
Rokovi: Ako se utvrdi gubitak ili zloupotreba podataka, ostaju samo 72 sata za dojavu istog nadzornom organu ili osobi na koju se to odnosi. Temeljem prava na informaciju, moramo u roku od mjesec dana, moći reći osobama koji podaci o njima se kod nas obrađuju.

Kazne: U slučaju ozbiljnih kršenja Zakona o zaštiti podataka  mogu – ovisno o godišnjem prometu – novčane kazne do više milijuna eura.

Zašto je bitna zaštita podataka u poduzeću?

Teme vezane uz zaštitu podataka odnose se na svako radno mjesto, naročito na HR, marketing i prodaju. Uvijek tada kada se iznova odrađuju  ili usklađuju procesi ili sistemi, u kojima se obrađuju  podaci vezani uz osobe, nužno je izvršiti provjeru postavki zaštite osobnih podataka. U tu svrhu  zapisuju se sve potrebne informacije, određuju mjere zaštite te se u popisu aktivnosti dokumentiraju svi procesi.

Pitanja vezana uz zakonske odredbe o zaštiti osobnih podataka uputite nadležnoj osobi zaduženoj za zaštitu osobnih podataka u vašem lokalnom društvu; opća pitanja vezna uz ovu temu uputite emailom na gospodina Roberta Nemsowa, Data Protection Officer u i Messer Group GmbH (email adresa datenschutz.mg@messergroup.com).