Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Promjene politike nabave grupacije Messer Group

Poslovna politika nabava grupacije  Messer Group je nadopunjena na način da se kod odabira i auditiranja dobavljača od sada treba poštivati načela koja su utemeljena i sadržana u “UN Global Compact“.

UN Global Compact predstavlja najveću svjetsku inicijativu za društveno odgovorno upravljanje poduzećem.  U fokusu ove inicijative su centralne teme ljudska prava, radni standardi i norme, zaštita okoline te prevencija korupcije, a čije poštivanje se izričito traži i propisano je  također i u  „Messer Code of Conduct“  grupacije Messer Group.
Od sada je nova politika nabave grupacije  Messer Group centralno dostupna na  Intranetu MesserNet kao  Pdf-dokument na njemačkom i engleskom jeziku te se može preuzeti s ovog portala.Dosadašnja politika nabave ovime prestaje važiti.