Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Proizvodi i primjene

Grupacija Messer nudi čitav niz plinova, od acetilena do ksenona, daleko više od osnovnih plinova. Naš know-how na području primjene plinova ne samo da je sveobuhvatan nego je i specifičan te je kao takav ključan za optimiranje procesa u kvalitativnom, ekonomskom i inovativnom pogledu.

Time ćete profitirati, bez obzira da li je Vaše područje automobilska industrija, prehrana, kemija, petrokemija, metalurgija, ekologija, elektronika, medicina, brodogradnja, zavarivanje, itd.

Isto vrijedi i za način i oblik isporuke: od boca preko cisterni do On-Site-postrojenja u Vašem tvorničkom krugu. Zajedno s Vama ćemo pronaći varijantu opskrbe koja najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama za plinovima.

Plinove ćete dobiti u tekućem ili komprimiranom obliku, u željenoj količini i točno one kvalitete koja Vam treba.

Naravno da ćete kod nas pronaći i odgovarajuću opremu koja Vam omogućuje optimalno korištenje i primjenu plinova.