Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Osnovni medicinski plinovi

Osnovni medicinski plinovi

 • Kisik
 • Zrak za disanje
 • Ugljični dioksid
 • Dušični oksidul
 • Pothlađeni tekući dušik

Koji osnovi medicinski plinovi se koriste i za što:
Osnovni medicinski plinovi se uglavnom koriste kao plinovi za umjetno disanje i plućnu terapiju (kisik, zrak za disanje), kod kirurških zahvata, anti-reumatskih terapija i na području dermatologije (ugljični dioksid, tekući dušik, dušični oksidul) i anesteziji (dušični oksidul).

Kvaliteta i odgovornost
Naši medicinski plinovi su sastavni dio moderne medicine i to ne samo kao plinovi za umjetno disanje (kisik, zrak) ili plinovi za narkozu (dušični oksidul). Iste se na primjer koriste također u minimalno invazivnoj kirurgiji (ugljični dioksid, dušični oksidul) ili za medicinske kupke (ugljični dioksid). Također i na području kryo-kirurgije (tekući dušik) te u dijagnostici kod magnetske rezonance (helij) koriste se svojstva ovih plinova. U laboratorijima za medicinsku analitiku koristi se široka ponuda laboratorijskih plinova i mješavina. Perfekcija u proizvodnji, kvaliteta svakog proizvoda, sigurnost kod korištenja – to osnovne postavke našeg djelovanja na području medicinskih plinova. Jer mi znamo da je proizvodnja medicinskih plinova za bolnice, laboratorije i ordinacije predstavlja pitanje povjerenja. Mi naše proizvode stalno razvijamo na inovativnim osnovama i uz maksimalnu tehničku pažnju.

Medicinski kisik

Niti jedna životna funkcija nije tako bitna kao disanje. Kod izostanka disanja već nakon dvije minute nastaju nepopravljiva oštećenja organa. U operacijskoj sali i na stanicama intenzivne njege primjenjuje se umjetno disanje kao terapija kojom se spašava život. Kao plinovi za disanje koriste se, ovisno o funkciji, zrak, čisti kisik ili mješavine koje sadrže kisik.

Zrak se sastoji od 78 % dušika i 21 % kisika. Pri temperaturu od minus 183 °C dolazi do ukapljivanja kisika. Na temperaturi od 218,9 °C kisik postaje krut. Kisik se smatra životnim eliksirom. Bezbojni plin koji nema mirisa nailazi na široku primjenu kod liječenja, ublažavanja tegoba i sprječavanja bolesti.

Područja primjene

Kisik se koristi kod anestezije kao sastavni dio plinske mješavine za narkozu. On je životno neophodan glavni plin kojem se mogu primiješati dušični oksidul i inhalatorni anestetici. Kisik služi za terapiju kod svih poremećaja izmjene plinova (prihvaćanje kisika) u plućima. Ovi poremećaji mogu biti uvjetovani:

 • patološkim promjena plućnog tkiva, npr. atelektaze, bronhiolitis, emfizem

 • poremećajima ventilacije, npr. suženje dišnih putova, centralni ili muskulatorni poremećaji disanja,

 • kardiovaskularnim oboljenjima, npr. plućni endem, kardiovaskularni šunt

 • stanjem šoka i dekompresijskim bolestima

Kisik se nadalje koristi da bi se roniocima i radnicima koji su izloženi višim tlakovima smanjila koncentracija dušika u zraku koji udišu. Osim toga O2 se koristi za razrjeđivanje hlapljivih i plinovitih anestetika.

Terapija kisikom

Terapija kisikom (O2-terapija) je terapija kod koje se primjenjuje kisik u koncentraciji većoj od koncentracije u zraku (21%). Terapija kisikom se primjenjuje prvenstveno kod hipoksije.

Do hipoksije dolazi kada nema dovoljnog dovođenja kisika za pokriće metaboličkih potreba tkiva. Uzroci tome mogu biti npr. kronični bronhitis, astma. Koristi se također za tretman kod smanjene respiracije ili zastoja disanja dok se ne započne sa specifičnom terapijom.

Visoke koncentracije kisika se često koriste kod pacijenata s akutnim respiratornim oboljenjima. Kod kroničnih oboljenja pacijentima se kroz duži vremenski period daje kisik u koncentracijama koje su samo nešto više od koncentracije kisika u prostoriji. Kisik može djelovati također i toksično. Toksičnost se povećava s povećanjem koncentracije ili rastom tlaka kisika koji se koristi kod terapije (hiperbarna terapija kisikom).

Kod korištenja kisika koji je pod pretlakom (> 2.5 atm) duža ekspozicija uzrokuje pulmonalnu toksičnost koja vodi do atelektaze i grčeva. Kod novorođenčadi može doći do retrolentalne fibroplazije kod primjene povećanih koncentracija kisika.

Zrak se sastoji iz 78 % dušika i 21 % kisika. Na temperaturi od minus 183 °C dolazi do ukapljivanja kisika. Kod minus 218,9 °C kisik postaje krut. Tekući kisik kod atmosferskog tlaka zauzima samo 854-dio svog plinovitog volumena. Stoga se velike količine kisika prevoze i skladište u pothlađenom tekućem obliku.

Centralni sustavi za opskrbu LOX-om

Na mjestima potrošnje kisika na primjer u bolnicama, specijalnim klinikama ili velikim laboratorijima tekući kisik se skladišti u visoko kvalitetnim vakuum izoliranim spremnicima – rezervoarima te po potrebi kisik isparava i odvodi se u mrežu centralnog opskrbnog sustava. Veličine spremnika i rezervoara su usklađene s potrebama dotičnog mjesta potrošnje i odabrani po kriteriju da kod isparavanja nastaju samo neznatni gubici. Također i kada u periodu od više dana nema potrošnje kisika ne dolazi do nominalnog porasta tlaka u spremnicima.

Homecare LOX-sistem

Za Homecare terapiju kisikom koriste se univerzalni sustavi za tekući kisik koji je sastoje iz stacionarnog spremnika sa zalihom kisika i jednog prenosnog spremnika. Punjenje se vrši zamjenom spremnika za spremnik (prazni za puni). Pacijentu se kisik za udisanje dovodi preko regulatora protoka (l/min) kojim se može podešavati protok kisika. Ovi sustavi su neovisni o svakom izvoru energije i praktično rade bez ikakvih šumova.

Pacijenti se mogu neovisno o stacionarnim uređajima slobodno kretati. Osnova ovih uređaja. Osnova ovih sustava je spremanje pothlađenog ukapljenog kisika u spremnik, budući da kisik u takvom stanje zauzima samo mali dio svog prvobitnog volumena.

Medicinski zrak za disanje

U medicini se zrak prvenstveno koristi za kontrolirano dovođenje zraka koji nije kontaminiran i umjetno disanje u najširem smislu, te kod inhalativne anestezije. Također čitav niz medicinskih uređaja radi s tlakom zraka.

Uvod

Zrak je bezbojna, homogena mješavina koja tvori zemljinu atmosferu. Vrlo inertni dušik sačinjava glavnu sastavnu komponentu. Kisik, druga komponenta po veličini, je bitan za život svih viših organizama.

Svojstva

Zrak je bezbojna homogena mješavina plinova. Srednja gustoća zraka iznosi 0,00129 g/cm3, a fiktivna molekularna težina 29,0 D. U razini tla otprilike 99 % zraka sačinjavaju dvije komponente: kisik (O2) i dušik (N2). Od ostalih sastavnih dijelova razlikuju se komponente koje su uvijek prisutne – plemeniti plinovi, vodena para i ugljični dioksid – i primjese uvjetovane uvjetima u okolini kao sumporni dioksid, čađa, leteće čestice, ispušni plinovi, dušični oksidi i prašina.
Zrak za medicinske svrhe je ili komprimirani zrak iz atmosfere ili sintetički miješan iz komponenti.

Medicinski ugljični dioksid

Medicinski ugljični dioksid je bezbojni plin, kiselkastog okus, stabilan i ne gori. Teži je od zraka. Povećanim udisanjem dolazi do pada pH-vrijednosti u krvi, što je uzrok respiratorne acidoze.

Svojstva ugljičnog dioksida kod medicinsko tehničke i medicinsko terapeutske primjene

Ugljični dioksid stimulira ventilaciju. Jedno udisanje 2-%-mješavine ugljičnog dioksida dovodi do mjerljivog povećanja dubine i načina ventilacije. Koncentracije preko 6% uzrokuju glavobolju, vrtoglavicu, psihičku smetenost, udaranje srca, povećani krvni tlak, otežano disanje, dublje udisaje i depresiju centralnog živčanog sustava. Koncentracije od ca. 30% mogu izazvati grče. Nagli prekid dovođenja ugljičnog dioksida nakon duže inhalacije obično dovodi do bljedoće, povećanog krvnog tlaka, vrtoglavice, jake glavobolje i mučnine odnosno povraćanja.

Inotropno djelovanje ugljičnog dioksida je pozitivno, proširuje krvne žile i aktivira simpatični nervni sistem. U visokim koncentracijama CO2 može prouzročiti smrt.

Primjeri područja primjene (medicinsko-tehnička i medicinsko terapeutska primjena:

 • minimalno invazivna kirurgija

 • korištenje kao dodatak vodi u toplicama ili vodi za liječenje

 • umjetno disanje kod preparata od živog tkiva (ex-vivo) (pomoću "Carbogena")

 • mikro organizmi u medijima stanične kulture

Carbogen je mješavina iz ugljičnog dioksida i kisika (5 volumnih dijelova CO2 + 95 volumnih dijelova O2).

Dušični oksidul – plin za narkoze

Dušični oksidul ne samo da je najstariji anestetik nego je i najrasprostranjeniji u svjetskoj primjeni. Nakon uvođenja u medicinu prije otprilike 150 godina (dokazano je da je prvi put primijenjen 1847. godine) kada je korišten za analgeziju kod operativnih zahvata dušični oksidul je još i dana glavno sredstvo u općoj anesteziji te se koristi kao nosivi plin i analgetik.

 • Dušičnim oksidulom se može vrlo lako rukovati te se prvenstveno koristi kod kombiniranih narkoza.

 • Budući da N2O nije niti goriv niti eksplozivan te ima bakteriostatička svojstva koristi se također i kao aditiv kod prehrambenih proizvoda, npr. za pjenjenje.

 • N2O je bezbojan plin, bez okusa i mirisa odnosno lagano slatkastog mirisa s euforičnim i analgetskim djelovanjem.

 • Otprilike 1,5 – puta je teži od zraka te niti malo ne nadražuju sluznicu respiratornog trakta.

U usporedbi s dušikom dušični oksidul je ca. 20 puta jače topiv u lipidima (masti) i ca. 30 puta u krvi (0,47 ml N2O/ml krvi, prema 0,015 ml N2/ml krvi). U usporedbi s ostalim inhalatornim anesteticima krv preuzima vrlo malo dušičnog oksidula.

Messer Croatia Plin proizvodi i puni medicinski plin dušični oksidul, N2O, sukladno zahtjevima dobre proizvođačke prakse i propisima specifičnim za farmaceutsku industriju. Laboratorijskom analizom vrši se kontrola kvalitete ovog proizvoda u suvremeno opremljenom laboratoriju.

Medicinski dušični oksidul je gotov farmaceutski pripravak isto kao tableta ili mast.

Osnovna primjena dušičnog oksidula u mješavini s kisikom je u kirurškoj anesteziji. Transportira se u čeličnim bocama pod tlakom 50 bara kao ukapljeni plin pod tlakom vlastitih para. Messerov stručni tim instalira opskrbne stanice u medicinskim ustanovama u skladu sa njihovim zahtjevima i propisanim standardima za primjenu medicinskih plinova.

Uz osnovnu uporabu za kirurške anestezije dušični oksidul se koristi i kao potisni plin u dozama za:

 • prehrambene proizvode (šlag, sirup, koncentrati kave, čokolade, mirisi, umaci)

 • farmaceutske i kozmetičke preparate (lijekovi, parfemi, kolonjske vode, sprejevi za kosu)

 • kućanske potrepštine (lakovi, premazi, insekticidi)

 • aerosoli za uporabu pri nižim temperaturama

 • u automobilizmu - tuningu - za povećanje snage motora putem NOS (nitrous oxide sistem)

Kontakt osoba u Messer Croatia Plinu:

Alen Molnar
tel. +385 44 680 811
mob. +395 91 13 76 186Medicinski dušik

Ukapljen, tekući

Dušik je na sobnoj temperaturi plin bez boje, okusa i mirisa, nije goriv. Naš zrak se sastoji iz 78% dušika. Unatoč tolikom obilju dušika u zraku ne može ga se tek tako jednostavno koristiti.

Kao inertni plin prikladan je za kombiniranje s ostalim plinovima odnosno u tekućem obliku za kryo – terapiju i konzerviranje. Dušik ima direktan biološki efekt. Udisanjem dušika pod visokim tlakom, dušik može djelovati narkotički.

Slobodni dušik (N2) čini sastavni dio atmosferskog zrak (78 vol.%). Klinički je N2 interesantan prvenstveno zbog svoje inertnosti, kako u tekućem tako u plinovitom obliku. Dušik ne održava proces disanja, no ipak je životno važan; element dušik je bitan za stvaranje amino kiselina i nukleinskih kiselina.