Koristimo tehnologiju kolačića da bismo personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih medija i analizirali pristup našoj web stranici.  Nastavkom korištenja naše web stranice Vi dajete pristanak za korištenje kolačića. Za više informacija, molimo Vas, pročitajte našu „Politiku privatnosti“.
Prikaz web sadržaja

PLINOVI U CISTERNAMA I REZERVOARIMA

 

FLEKSIBILNA OPSKRBA UMJERENIM  KOLIČINAMA
 

Najekonomilniji način isporuke "srednjih" količina je njihov transport  u obliku kriogenih ukapljenih ili komprimiranih plinova u cisternama.
Naši proizvodi su dostupni u izoliranim spremnicima na Vašoj lokaciji s isparivačima ili tlačnim posudama.


PLIN IZ CJEVOVODA

 

IZRAVAN NAČIN UPOTREBE PLINA

U integriranim industrijskim kompleksima s velikim brojem kupaca, primjerice u proizvodnji čelika ili u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, plinovi poput kisika ili dušika mogu se isporučivati centralno putem sustava cjevovoda koje izrađuje i kojim upravlja Messer.


SAVRŠENA ISPORUKA NA LOKACIJI KUPCA

 

INTELIGENTNI KONCEPTI ZA PROIZVODNJU PLINOVA NA LOKACIJI KUPCA

Industrijski plinovi: jednako važni kao voda i struja
Postoji gotovo neograničena količina dušika, kisika i argona zbog njihovog prirodnog postojanja unutar atmosfere. Ti plinovi, uz rijetke plemenite plinove prisutne u zraku, mogu se dobiti posebnim postupcima razlaganja.
Svaka plin ima svoje posebne "kvalitete":
Danas su plinovi dobiveni iz zraka i vodik toliko prirodni uvjet za industrijske procese kao što su voda i struja. Kisik se, na primjer, koristi u preradi čelika, također je bitan u industriji stakla, kao i u tehnologiji zaštite okoliša. Svojstva dušika se , između ostalog, koriste za stvaranje inertne okoline  pri kemijskim, petrokemijskim i farmaceutskim procesima. Argon, plemeniti plin dobiven iz zraka, ima središnju ulogu u proizvodnji nehrđajućeg čelika te se također koristi kao čisti plin u proizvodnji poluvodiča.
Vodik se koristi za žarenje visoko legiranih čelika i sinteriranih dijelova, kao i uklanjanje oksida iz rastaljenog metala. Također se koristi kao učinkovito gorivo pri poliranju stakla.


ČISTOĆA I KOLIČINA PREMA POTREBAMA


Izgradnja postrojenja na lokaciji kupca ima smisla gdje god postoji stalna velika potražnja za industrijskim plinovima. Jedinica na licu mjesta omogućuje troškovno optimiziranu i pouzdanu ponudu.
Potrebna količina i čistoća variraju ovisno o tipu industrije kao i o primjenama i procesima u kojima se koriste. Messer stoga svojim kupcima nudi koncept opskrbe koji je precizno prilagođen njihovim individualnim zahtjevima.
U osnovi postoje dvije metode razdvajanja zraka:
kriogene i nekriogene.


KRIOGENO RAZLAGANJE ZRAKA


U kriogenim jedinicama za razlaganje zraka, plinovi prisutni u zraku se odvajaju prema načelu niskotemperaturne ispravke, koristeći različite temperature vrenja plinova.


PRINCIPI KRIOGENE SEPARACIJE KORISTE SE U SLJEDEĆIM VRSTAMA JEDINICA:

• Jedinice za razdvajanje zraka s višestrukim proizvodima s mogućnosti ukapljavanja
• CryoGAN generatori dušika
• CryoGOX generatori kisika


NEKRIOGENO RAZLAGANJE ZRAKA


Nekriogeni procesi razlaganja zraka rade na principu adsorpcije tlaka ili se temelje na razlaganju pomoću polupropusnih membrana.

Slijedeće vrste jedinica su raširene u uporabi:
• Adsorpcija pod tlakom (PSA)
• Adsorpcija pod tlakom vakuumske tlake (VPSA)
• Membranske jedinice
Messer nudi postrojenja za razlaganje zraka, temeljene na kriogenim i nekriogenim procesima razlaganja, sa sljedećim kapacitetima:

 

Koji tip jedinice je "najbolji"?
 

Potrebno je, međutim, odrediti zahtjeve glede čistoće plina, količine plina i profila potražnje. Početni odabir odgovarajuće vrste jedinice može se napraviti na temelju dva dijagrama u nastavku.


KRIOGENA POSTROJENJA ZA RAZLAGANJE ZRAKA OSIGURAVAJU FLEKSIBILNU I POUZDANU OPSKRBU


Razlagači zraka

Za industrije koje konzumiraju velike količine kisika, dušika i argona (čelik, petrokemija, rafiniranje), plinovi se obično isporučuju preko postrojenja za razlaganje zraka (ASU).
Ovom vrstom postrojenja, zrak se prvo komprimira na oko 6 bara. Nakon uklanjanja neželjenih komponenti - uglavnom ugljičnog dioksida i vlage - u molekulskom situ, zrak se prenosi u izmjenjivače topline gdje se hladi sve dok se ne ukapi. Nakon toga slijedi ispravno razlaganje u pojedinačne komponente. Daljnja mogućnost je proizvodnja tekućih proizvoda dodatnim hlađenjem pomoću ekspanzivnih turbina.


TEHNOLOGIJA KOJA PODRŽA VAŠE ZAHTJEVE


Messer nudi pouzdanu i raznoliku paletu kriogenih jedinica za razlaganje zrake, pružajući maksimalnu fleksibilnost od 25 do više od 2.000 tona po danu (u smislu kapaciteta kisika).
Na raspolaganju su i Messerovi utečnjivači  za 100%tnu potrošnju tekućine s kapacitetom do 600 metričkih tona dnevno.


CRYOGAN GENERATORI DUŠIKA – NAROČITO POVOLJNO RJEŠENJE


Dušik (N2) je poznat po zaštitnim svojstvima, zbog čega se često koristi u svrhu stvaranja inertne okoline.
Da bi se zadovoljila potražnja za većim količinama dušika a zadržali niski troškovi, Messer je razvio CryoGAN generator koji djeluje na načelu kriogene separacije zraka.
Jedinice su različitog dizajna i nude stupnjevane kapacitete od 200 Nm3 / h do 5.000 Nm3 / h.


CRYOGOX GENERATORI KISIKA – KOMPRIMIRANI ZRAK I KOMPRIMIRANI TROŠKOVI


Uz pomoć CryoGOX generatore kisika, Messer je razvio ekonomičan, pouzdan, fleksibilan i jednostavan način opskrbe kisikom. Koriste ih razne industrijske grane (industrija celuloze i papira, stakla, keramike, kemikalija i metalurgija).
Ti se generatori također temelje na principu kriogenskog razlaganja zraka. Protok plinovitog kisika je korisnicima dostupan pri tlaku do 20 bara. Glavne prednosti ovog koncepta su visoka čistoća kisika (99,6%) i mogućnost troškovno učinkovite proizvodnje tekućeg dušika za zalihe.
CryoGOX generatore kisikav Messer izrađuje prema specifikaciji kupca. Većinu industrijskih primjena pokriva kapacitet od 85 do 400 tona godišnje.


KOJE SU KORISTI OD KRIOGENOG RAZLAGANJA ZRAKA ZA KORISNIKA?

• Visoka čistoća kisika
• Vrlo pouzdan rad
• Niska potrošnja energije
• Paralelna proizvodnja tekućeg kisika i tekućeg dušika


NEKRIOGENO RAZLAGANJE ZRAKA ZA PRAKTIČNO SVAKU POTREBU


PSA jedinice - zrak je sve što vam treba
PSA (Pressure Swing Adsorption) proces temelji se na fizikalnim apsorpcijskim svojstvima posebno tretiranih molekularnih sita. Čist i suh zrak je sve što PSA jedinice trebaju kako bi se povoljno proizvodio N2 ili O2 čistoće do 99,9% (dušika) i 93% (kisik). Taj se zrak komprimira do 10 bara, pročisti i prolazi kroz posude ispunjene molekulskim sitima, bilo ugljičnim (CMS) ili zeolitnim, ovisno o vrsti plina koji se želi dobiti (O2 ili N2). Dok je jedna posuda u pogonu, druga se regenerira smanjujući pritisak. Neželjene komponente plina se ispuštaju u atmosferu.
VPSA jedinice - proizvodnja kisika može biti povoljna

Proces VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) predstavlja modifikaciju PSA procesa. VPSA jedinice imaju ventilator koji stvara pretlak od oko 1,5 bara i vakuumsku pumpu, koja se koristi tijekom ciklusa regeneracije.
Membranske jedinice - dušik na pritisak gumba
Membranski proces koristi različite brzine kod kojih plinovi iz zraka difundiraju kroz polimernu membranu. Atmosferski zrak se filtrira, komprimira na željeni tlak, osuši i zatim prolazi kroz membranski modul. Komponente zraka s većom brzinom difuzije (O2 i CO2) prodiru u vlakna polimerne membrane brže, što rezultira protokom bogatim dušikom kao primarnim produktom. više Čistoća potočnog plina N2 dostiže razinu od 93,0 do 99,5%, a pri učinkovitoj uporabi čak i više .


Pouzdana rezervna opskrba

Sigurna opskrba iz rezervnih izvora - u slučaju da ikad bude potrebna – je šlag na torti bilo kojeg koncepta proizvodnje na lokaciji korisnika, te mu pruža sigurnost vezanu za opskrbu plinom, čak i kada postoje prekidi u proizvodnji radi održavanja, problema s napajanjem ili radi bilo kojih drugih nepredvidljivih događaja. Svaki kupac dobiva pouzdanu isporuku Messerovih tehničkih plinova, čak i tijekom planiranih i neplaniranih razdoblja zastoja.
KOJE SU KORISTI OD NEKRIOGENOG RAZLAGANJA ZRAKA ZA KORISNIKA?
• Niski troškovi - zahvaljujući maloj potrošnji energije
• Pouzdanost - odabrane komponente i redovito održavanje su neophodni za pouzdane pogone postrojenja
• Dušik / kisik po potrebi - brzo puštanje u rad i jednostavno upravljanje
• Modularne jedinice - transportni i niski zahtjevi za prostorom


PROIZVODNJA VODIKA – INDIVIDUALNA KAO I NJEGOVI KORISNICI


Messer nudi cijeli niz tehnologija za proizvodnju vodika i sintetskog plina, s mogućnošću izbora optimalnog procesa, ovisno o nekoliko čimbenika, koji uključuju između ostalog primjenu, količinu i zahtjevanu čistoću. Stručnjaci iz Messera rado će vas savjetovati.

Reformeri  pare koriste prirodni plin kao sirovinu i mogu se koristiti kako za male tako i velike vodikove jedinice. Putem tzv. postupka reformiranja pare, sirovina se pomiješa s procesnom parom, zagrijava se na približno 480°C, a zatim se razlaže u reformatoru pomoću katalizatora na bazi nikla. U reaktoru CO Shift, u kojem ugljični monoksid (CO) reagira s H20 te pri čemu nastaje H2 i CO2 (katalitička pretvorba), sadržaj vodika u reformiranom plinu se konstantno povećava.
Konačno, vodik se pročišćava u PSA jedinici. Iz PSA jedinice izlazi pod tlakom od 15 do 30 bara i čistoće do 99,9995%.
Za poduzeća koja već imaju opskrbu vodikom, ali zahtijevaju veće razine čistoće za daljnjekorištenje, Messer može isporučiti zasebne PSA jedinice za vodik. Oni proizvode protok plina izrazito bogat vodikom i pretvaraju ga u vodik visoke čistoće (> 99,999%).


KORAK PO KORAK DO PROIZVODNJA NA LOKACIJI KORISNIKA


Tehnički zahtjevi za opskrbom plinom bitno ovise o industriji i primjenama o kojima se radi. Messer je razvio "popis prioriteta rangiranja" koji olakšava planiranje projekta za nabavu na licu mjesta:
1. Tehnološki proces kupca
2. Parametri procesa, uključujući vrstu plina, tlak, čistoću, vrijeme rada, profili potrošnje
3. Inicijalna procjena / izvedivost projekta u smislu tehnologije proizvodnje plina, potrošnje energije, troškova plina, rezervnih objekata, sigurnosnih razloga
4. Računalno modeliranje procesa za simulaciju tehničkih koncepata
5. Analiza pouzdanosti, koja osigurava učinkovito i neprekinuto vrijeme rada
6. Priprema i podnošenje ponude za koncept isporuke
7. Dovršetak / prihvaćanje koncepta ponude
8. Ugradnja i puštanje jedinice u pogon


NAŠ CILJ JE RAZVITI KONCEPT ZA PODUZEĆE KOJI JE PRIMJENJIV NA VAŠE INDIVIDUALNE POTREBE


Messerov cilj u području opskrbe na licu mjesta jasno je definiran: na ili pored lokacije kupcau, pravljamo postrojenjima koja su optimizirana kako bi udovolji posebnim zahtjevima svakog kupca. To znači da kupac može koristiti potrebne plinove jednako lako kao i struju. Takva ponuda temelji se na odgovarajućem ugovoru o nabavi za tehničke plinove.


SNAŽNA POZADINA


Messer Group GmbH je jedan od vodećih industrijskih plinskih tvrtki u Europi i Kini. Tvrtka upravlja jedinicama za razlaganje  zraka za proizvodnju tekućine kao i za opskrbu velikih industrijskih potrošača iz industrije čelika, kemijskih i petrokemijskih industrija. Tekući kisik, dušik i argon su neki od proizvoda najveće potražnje.

Messer ima preko 100 godina iskustva u projektiranju i radu jedinica za odvajanje zraka i stalno jača svoj vodeći položaj u stručnosti.