Promocija e-profila

E-PROFIL

Upravljanje vašim podacima i pristupom

  • Upravljanje profilom vaše tvrtke, vašim profilom i postavkama na jednom mjestu

Nastojimo pružiti uslugu jedinstvene prijave za sve naše usluge: samo jedan korisnik i jedna lozinka za pristup pohranjenim podacima vaše tvrtke, vašem vlastitom profilu i postavkama. Naša usluga e-profila omogućuje vam da u svakom trenutku možete vidjeti svoje podatke i da upravljate tim podacima na jednom mjestu.

  • Usklađenost s GDPR-om

U našoj je uzajamnoj koristi da podatke koje nam dajete koristimo pažljivo i da vam pružamo informacije za koje mislimo da bi mogle biti od dodatne vrijednosti za vaše poslovanje. U slučaju da napravimo pogrešnu procjenu, uvijek imate mogućnost prekinuti svu komunikaciju osim one koja je potrebna za ispunjavanje naših poslovnih obaveza. Za više informacija o politikama koje primjenjujemo, pozivamo se na našu GDPR politiku.

Promocija e-profila

E-PROFIL

Upravljanje vašim podacima i pristupom