Distribucijski centri

DISTRIBUCIJSKI CENTRI U VAŠOJ BLIZINI

Kontaktirajte našeg stručnjaka i odaberite odgovarajuću opremu

Distribucijski centri u vašoj blizini

 

Pomoću aplikacije koja je niže prikazana možete brzo pronaći vaš najbliži distribucijski centar. Messer vam nudi veliki broj distribucijskih centara za opskrbu plinovima u bocama i sigurno postoji distribucijski centar u Vašoj blizini. 

 

10290 Zaprešić
Industrijska 1, pp 81

tel. 01/3350-777
faks  01/3350-787

51000 Rijeka
Liburnijska 3

tel. 051/685-300
faks 051/685 295

21315 Dugi Rat
Industrijski put 8

tel. 021/734-880
faks 021/735-032

44320 Kutina
Slavonska 6

tel. 044 /680 – 811
faks 044/680 – 814

35000 Slavonski Brod
Dr. M. Budaka 1

tel. 035/441-171
faks 035/444-895

31000 Osijek
Poljski put 1

tel. 031/330-500
faks 031/330-505

52216 Galižana

Industrijska zona

tel. 091 600 9594