Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Messer Croatia Plin - Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web trgovine


Dobrodošli poštovani kupci,

pred Vama se nalazi novi MESSER web shop. Cilj nam je da svakome od vas ponudimo ono najbolje što imamo i po najpristupačnijim cijenama.

 

1. OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA WEB TRGOVINE I DEFINICIJE

1.1. Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje MESSER web trgovine na web adresi https://www.MESSER.hr. Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete i odredbe prije korištenja. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je dobar preduvjet za izvršavanje kvalitetne kupnje. Ove Opće odredbe i uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.

1.2. Opći uvjeti web trgovine MESSER sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini koji su na snazi na području Republike Hrvatske.

1.3. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
• Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
• Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Web trgovine na web stranicama.

1.4. Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu maloprodaja1@MESSER.hr ili na kontakt podatke navedene na web stranici ‘Kontakti’.

1.5. Usluge MESSER-a se sastoje od pružanja informacijskih usluga, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe između korisnika web trgovine, tj. vas kao kupca i nas kao prodavatelja, te organiziranja dostave predmeta prodaje. Uslugu web trgovine moguće je koristiti isključivo na teritoriju država Europske unije.

 

2. IZMJENE OPĆIH UVJETA

2.1. MESSER zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

2.2. Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.

2.3. Ovim putem Vas obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona ili našim poslovnim potrebama. Tehnički nismo u mogućnosti svakog korisnika obavijestiti o eventualnim promjenama, stoga Vam preporučamo da pročitate ovaj tekst prilikom ponovnog korištenja web trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

 

3. PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

3.1. Dužnost MESSER-a je dostaviti Vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske, MESSER odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na web trgovini.

3.2. MESSER mora osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.

3.3. Ukoliko je web trgovina privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, zbog nadogradnje sustava, tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka, MESSER nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

3.4. U slučaju kvara javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža, MESSER neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole prodavatelja. U takvim situacijama, prodavatelj će pokušati ispuniti svoje obveze u najkraćem roku.

3.5. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku otpreme robe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.

 

4. PRAVA I OBVEZE KUPCA

4.1. Kupac je dužan platit cijenu određenu ugovorom. Također je dužan platiti troškove dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke.

4.2. Ukoliko je kupac nezadovoljan kupljenim proizvodom, ima pravo na reklamaciju te se obratiti prodavatelju prema uputama.

4.3. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom.

4.4. Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima ili koristiti web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima i unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

4.5. Kupac pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ima u roku od 14 dana od primitka robe

 

5. PRITUŽBE I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

5.1. Korisnik nas može kontaktirati te uputiti pritužbu na e-mail adresu: info@messer.hr,u slučaju da uoči pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web stranicama MESSER-a. Na svaki pristojni pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.

5.2. Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo

5.3. U slučaju nastanka spora obavještavamo Vas o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

5.4. U slučaju sudskog postupka nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

What is new content HR

ŠTO JE NOVO

Poboljšanje funkcionalnosti shopa

Contact form for every page HR

Kontaktirajte nas

Form

Contact info

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Choose an Option
I hereby accept the Messer GDPR policy. I can revoke my acceptance at any time