Breadcrumb

Primjene u industriji papira i plastike

Primjene u industriji papira i plastike

Produktivnost, protok proizvodnje i ekološko poboljšanje plinovima, stručnost i know-how, ispitivanja na licu mjesta, istraživanje i razvoj, komercijalne ponude

OBOGAĆIVANJE KISIKA U PROIZVODNJI PAPIRA


Prednosti: Povećanje proizvodnje (fluidizirana pećnica), iskorištavanje mulja (kaustični kotao)


Kao lider u inovacijama na području industrijskih plinova tvrtka Messer Croatia Plin koristi i u proizvodnji papira također najnovije i najučinkovitije procese kao što je obogaćivanje kisika.
Time ne samo da povećava proizvodni kapacitet, već također primjenjuje učinkovitu i ekološki prihvatljivu metodu recikliranja otpadnih voda, vlakana i papira.


POVEĆANJE PROIZVODNJE:


U konvencionalnim postupcima je miješani zrak često samo 21 % upotrebljiv kao oksidirajuće sredstvo. Osim toga se velike količine plina moraju zagrijavati ili ohladiti. Pritom se stvaraju ispušni plinovi koji se trebaju tretirati na odgovarajući način.
Postupkom obogaćivanja kisika koji primjenjuje tvrtka Messer Croatia Plin povećava sadržaj kisika primarnog zraka u procesu sagorijevanja na oko 25 %. To vodi do povećanja temperature izgaranja u fluidiziranoj pećini, što opet dovodi do povećanja kapaciteta do 10 % ili se to može koristiti za stabilizaciju proizvodnog procesa.


KORIŠTENJE MULJA:


Konačno su prošla vremena kada su se otpadne vode, otpadna vlakna i papirnati talog deponirali ili koristili kao gnojivo u poljoprivredi. Međutim, i današnje uobičajeno izgaranje u elektranama nije vrlo učinkovito, jer je s jedne strane ogrjevna vrijednost relativno niska, a s druge strane oko četvrtine mulja ostaje u obliku pepela kao ostatak koji se zatim mora pravilno odložiti. To je, naravno, povezano s troškovima. Oporavak u kaustičnom kotlu također je kompliciran – zbog niske kalorijske vrijednosti i visokog sadržaja vode očekuje se utjecaj na proizvodni proces.

Messer Croatia Plin se stoga oslanja na atomizaciju mulja kisikom. Ovaj proces rezultira potpunim sagorijevanjem mulja u kaustičnom kotlu. Osim toga, mogu se izbjeći nakupljanja na grijačima i s time povezani zastoji ili gubici u proizvodnji pare.
Messer čini svoje kupce još uspješnijima!

Kontaktirajte nas odmah! Učinit ćemo i vašu proizvodnju papira učinkovitijom i čišćom.


PRANJE CELULOZE (PULP WASH)


Prednosti: Kod pranja celuloze se celuloza odvaja od drvenih čestica i kemikalija za kuhanje. Upotrijebljeni CO2 osigurava tzv. PH šok koji zaustavlja bubrenje vlakana i značajno poboljšava sposobnost odvođenja mješavine celuloze.


RAZLIČITE KVALITETE ZA RAZLIČITE PRIMJENE


Bilo za proizvodnju novina i časopisa ili kao osnovni materijal za industriju ambalaže – papir se proizvodi u širokom rasponu kvalitete za brojne primjene. Osnovni materijal za sve vrste papira je celuloza koja se pak sastoji od sirovina drveta (ili otpadnog papira), vode i kemikalija i, pored velikog broja pomoćnih sredstava, također zahtijeva veliku količinu energije.


BROJNE PREDNOSTI KROZ KORIŠTENJE CO2


Pranje celuloze važan je proces kod proizvodnje celuloze, prvenstveno za odvajanje celuloze od drvenih čestica i kemikalija za kuhanje. Kako bi se poboljšali rezultati pranja, stručnjaci tvrtke Messer Croatia Plin koriste ugljični dioksid. Iz toga rezultirajući pH šok ne samo da smanjuje gubitke pranja, nego u velikoj mjeri iskorištava kemikalije za kuhanje. Tradicionalna njemačka tvrtka Messer isporučuje kompletnu opremu, kao što su spremnici za ugljični dioksid ili uređaji za kontrolu i mjerenje, a stavlja svojim klijentima i neophodno stručno znanje o ovom procesu na raspolaganje.

Kontaktirajte nas još danas!
Zajedno s vama pronaći ćemo najbolje rješenje i za vaše potrebe!

 

HLADNO MLJEVENJE


Prednosti: Kriogeni proces tvrtke Messer Croatia Plin omogućava postizanje najveće finoće zrna uz potpuno očuvanje kvalitete proizvoda; a specifične energetske potrebe također su vrlo niske.


MLJEVENJE I DROBLJENJE ČESTO JE PROBLEMATIČNO


Materijali kao što su polimeri, elastomeri, voskovi, aditivi za boju, lijekovi i drugi mogu se učinkovito koristiti i obrađivati samo u obliku praha. Međutim, često usitnjavanje ili mljevenje tih tvari predstavlja problem, jer te tvari ponekad imaju tendenciju da se stope, osjetljivi su na temperaturu ili su žilavi, odn. elastični.


NAJVEĆA FINOĆA ZRNA POMOĆU KRIOGENE METODE


Korištenjem kriogenskog procesa, poznatog također pod nazivom hladno mljevenje tvrtke Messer Croatia Plin, velik dio svih materijala može se učinkovito fino usitniti. Pritom se tvar koja se melje hladi kriogenim, ukapljenim dušikom ili ugljičnim dioksidom i tako postaje krhka. Ova metoda omogućuje vrlo visoku finoću zrna bez ugrožavanja kvalitete proizvoda. Osim toga, kriogeni proces također može značajno povećati propusnost mlinova. Hlađenjem tijekom procesa mljevenja ne dolazi do povećanja temperature, što u uobičajenim metodama dovodi do stapanja i lijepljenja materijala koji se melje. Sustav hlađenja može se individualno prilagoditi odgovarajućoj primjeni i lokalnim uvjetima.

Tvrtka Messer na zahtjev proizvodi i serije uzoraka. Svi parametri mljevenja, kao što su propusnost, zahtjevi za električnom energijom i dušikom te raspodjela veličine čestica mjere se, ocjenjuju i predstavljaju kupcu.

Kontaktirajte nas jednostavno!
Naći ćemo iza vaše mlinove optimalan sustav hlađenja koji osigurava najbolje rezultate mljevenja.

 

KRIOGENO SKIDANJE RUBOVA


Prednosti: Kriogeno skidanje rubova s tekućim dušikom vrlo je pouzdana metoda koja također eliminira potrebu za ručnom preradom i štedi vrijeme i novac.


OPSEŽNE NAKNADNE MJERE DORADE NAKON OBRADE


Uobičajene metode za uklanjanje rubova koji nastaju na razdjelnom spoju gumenih prešanih dijelova obično zahtijevaju mukotrpnu i dugotrajnu naknadnu obradbu, i to ručno. To ne samo da produljuje vrijeme proizvodnje, nego i veže osoblje za ovaj posao.


UČINKOVITO SKIDANJE RUBOVA TEKUĆIM DUŠIKOM


Iz tog razloga tvrtka Messer Croatia Plin koristi kriogeni proces s tekućim dušikom kod skidanja rubova. Lijevani materijali unose se neposredno nakon lijevanja u stroj za kriogeno skidanje rubova po mjeri, gdje se konačno kupaju u dušiku. Rubovi postaju krhki i mogu se potom učinkovito ukloniti po potrebi uz pomoć valjka ili bubnja.
Kontaktirajte nas!

Messer vas podržava – od odabira odgovarajućeg sustava za dovod dušika, preko nabave odgovarajućeg stroja za skidanje rubova, do puštanja u pogon i naknadnog održavanja.

 

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku