Breadcrumb

Zaštita okoline

ZAŠTITA OKOLINE

Zaštita okoline - Informacije za javnost za slučaj opasnosti

 

Zaštita okoliša

 

Messer Croatia Plin d.o.o. odlučan je u provedbi visokih sigurnosnih mjera koje osiguravaju zaštitu zdravlja zaposlenika, objekata te zaštitu okoliša. Našim kupcima nudimo široku paletu proizvoda koja je jedna od najvećih na tržištu.

Proizvodimo industrijske, medicinske i plinove za prehranu kao što su kisik, dušik, argon, ugljični dioksid, vodik, helij, zaštitne plinove za zavarivanje, specijalne plinove, medicinske plinove i različite mješavine.

Paletu proizvoda nadopunjavaju vrhunske usluge i visokokvalitetna tehnička oprema.

Svjesni smo da naša djelatnost može predstavljati opasnost za zdravlje i okoliš u lokalnoj zajednici te stoga provodimo Politiku sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari na svim našim lokacijama. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša dalo je suglasnost na ovu Politiku.

Sukladno „Zakonu o zaštiti okoliša“, Seveso III direktivi koja je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana kroz „Uredbu o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari“ i „Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća, objavljujemo transparentno informacije za javnost za sva svoja postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u količinama navedenim u Seveso III direktivi i Uredbi. U našem slučaju radi se o „nižim razredima postrojenja“.


Informacije za javnost za slučaj opasnosti i velike nesreće za postrojenje na lokaciji Zaprešić

Informacije za javnost za slučaj opasnosti i velike nesreće za postrojenje na lokaciji Kutina

Informacije za javnost za slučaj opasnosti i velike nesreće za postrojenje na lokaciji Dugi Rat

Kontakt za hitne slučajeve

KONTAKT ZA HITNE SLUČAJEVE

Savjet u hitnom slučaju – kontakti i telefonski brojevi

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku