Onsite production

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti opskrbe – korisničke instalacije – backup spremnici za tekuće plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

ANALIZA EKONOMIČNOSTI ONSITE PROIZVODNJE PLINOVA

Isplativost je glavni faktor kod odabira onsite proizvodnje plinova – proizvodnje na licu mjesta – u odnosu na proizvodnju koja se bazira na dopremi plinova cestovnim putem s druge  lokacije.  Da li će onsite proizvodnja biti isplativa ovisi o  slijedećim glavnim čimbenicima:

•    Postoji li tehnologija koja bi omogućila lokalnu proizvodnju potrebnih količina i kvalitete plinova
•    Može li se postići dovoljna ekonomija razmjera da bi onsite postrojenje bilo održivo
•    Da li će instalirana oprema biti dovoljno iskorištena da bi se postigla primjerena isplativost
•    Postoji li potrebna infrastruktura i prostor za postavljanje onsite postrojenja 
•    Mogu li se osigurati potrebni priključci (npr. struja) po prihvatljivoj cijeni
•    Koje su mogućnosti za opskrbu u slučaju kvara onsite postrojenja  ili u slučaju održavanja
•    Da li imam obučene djelatnike za rukovanje o održavanje onsite  postrojenja

Messer može dati savjete vezane uz troškove i rješenja na gore navedena pitanja.  Preuzmite letak ili zatražite razgovor s našim stručnjakom.


SAVJETOVANJE I INŽENJERING VEZANO ZA ODABIR PRAVOG KONCEPTA OPSKRBE


Nakon što je napravljen odabran načina opskrbe i potvrđena isplativost, vrijeme je za inženjering  - projektiranje onsite postrojenje i backup-a, stvaranje resursa potrebnih za izradu instalacija i održavanje, te realizaciju projekta.


DOSTUPNA RJEŠENJA ZA RAZLIČITE PLINOVE

ONSITE PROIZVODNJA KISIKA I DUŠIKA 


U osnovi postoje dvije metode odvajanja zraka, a to su kriogena i ne-kriogena. Kriogena oprema može osigurati veću razinu čistoće plinova, ali su troškovi investicije u ovu opremu veći.  Kriogena oprema je jedina moguća kada su potrebne veće količine plinova.
POSTUPAK KRIOGENOG RAZDVAJANJA ZRAKA
Kod kriogenih jedinica za razdvajanje zraka plinovi prisutni u zraku se razdvajaju postupkom rektifikacije na niskim temperaturama, na bazi različitih temperature vrelišta pojedinih plinova. Razlikujemo tri vrste opreme:
• jedinice za razdvajanje zraka velikog kapaciteta za više proizvoda s opcijom  ukapljivanja 
• CryoGAN generatori dušika: optimizirani za proizvodnju dušika
• CryoGOX generatori kisika: optimizirani za proizvodnju kisika

NE-KRIOGENA POSTUPAK RAZDVAJANJA ZRAKA


Ne-kriogeni postupci razdvajanja zraka se temelje na principu adsorpcije s promjenom tlaka ili se temelje na razdvajanju pomoću polupropusnih membrana.  Etablirane su slijedeće jedinice:

• Adsorpcijski generator PSA - generator dušika
• Vakuum adsorpcijski generator VPSA
• Membranske jedinice

Za više informacija o onsite proizvodnji   plinova koji se dobivaju iz raka kao što su kisik i dušik možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktira jedan od naših stručnjaka (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku)

PROIZVODNJA VODIKA – POSEBNA KAO I NJEGOVI KORISNICI


Messer nudi čitav niz tehnologija za proizvodnju vodika i Syngasa pri čemu odabir optimalnog postupka ovisi o nekoliko čimbenika.  U njih se ubrajaju primjena, potrebne količine i čistoća plina.  Messerovi stručnjaci će vam rado pomoći pri odabiru. 

Parni pretvarači koriste prirodni plin kao sirovinu i mogu se koristiti i za male i za velike vodikove jedinice.  Takozvanim postupkom parnog reformiranja sirovina se miješa s procesnom parom, zagrijava do otprilike 480 °C te se zatim razdvaja u pretvaraču uz pomoć niklenog katalizatora. U CO Shift reaktoru, u kojem ugljični monoksid (CO) reagira s H2O stvarajući H2 i CO2 (katalitička pretvorba), sadržaj vodika u pretvorenom plinu se dodatno povećava.

Na kraju se vodik pročišćava u PSA jedinici.  Iz PSA jedinice izlazi pod tlakom od 15 do 30 bara i čistoće do 99,9995%.
Za tvrtke koje već imaju opskrbu vodikom, ali im je potreban vodik veće čistoće za proizvodnju naftnih i plinskih proizvoda, Messer može isporučiti vodikove PSA jedinice kao zasebne jedinice.  Takve jedinice uzimaju plin bogat vodikom i pretvaraju ga u vodik visoke čistoće (>99.999%).
Za više informacija o onsite proizvodnji vodika možete preuzeti letak ili zatražiti da vas kontaktiraju naši stručnjaci (kliknite na jedan od dva gumba u nastavku).


ONSITE PROIZVODNJA PLINA - KOMPLETNA USLUGA ILI NABAVA

Messer ima veliki broj onsite proizvodnih postrojenja te pruža stručne inženjerske usluge mnogim zadovoljnim kupcima.  Naši inženjeri također nude uslugu po principu “ključ u ruke” kupcima koji žele kupiti opremu.  
Za više informacija o ovim mogućnostima kliknite na jedan od gumba u nastavku i obratite se jednom od naših stručnjaka.

Onsite production

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti opskrbe – korisničke instalacije – backup spremnici za tekuće plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku