Breadcrumb

Primjene za gradnju i okoliš

Primjene za gradnju i okoliš

Produktivnost, protok proizvodnje i ekološko poboljšanje plinovima, stručnost i know-how, ispitivanja na licu mjesta, istraživanje i razvoj, komercijalne ponude

OZON U OBRADI OTPADNIH VODA

 

Prednosti: Uporaba ozona pri pročišćavanju otpadnih voda dovodi do oksidacije slabo raspadljivih organskih tvari, kao i željeza i mangana. Osim toga se na taj način može značajno smanjiti rast algi.


KEMIKALIJE I TEŠKO RAZGRADIVE ORGANSKE TVARI

Industrijske otpadne vode često sadrže biološki slabo razgradive organske tvari i postojane kemikalije te boje, što se teško ili ne može ukloniti primjenom konvencionalnih oksidansa. No, čak i ako je biološka aktivnost u cirkulacijskoj ili procesnoj vodi treba ograničiti, ozon je učinkovita alternativa tradicionalnim procesima.
Ozon se može koristiti u mnogim područjima

Ozon je nakon fluora najjači oksidant. Može se koristiti u raznim područjima – od obrađivanja procesne vode preko obrađivanja rashladne vode do kondicioniranja pitke vode. Ozon reagira na bezopasne proizvode oksidacije i kisik i time ne uzrokuje nastajanje slane vode. Ne nastaju neželjeni nusproizvodi ili nema promjene u okusu. Tvrtka Messer  proizvodi nestabilni ozon u generatorima ozona izravno kod kupca. Postoji i mogućnost instaliranja sustava spremnika koji omogućuje da se sve komponente (spremnik ozona, reaktor i spremnik kisika) brzo postave tamo gdje su potrebne. Kod postrojenja koje rade sa čistim kisikom mogu se postići koncentracije ozona od 10 do 15 tež. %. Ti sustavi nisu samo manji od onih koji proizvode ozon iz zraka, već također značajno pomažu u smanjenju troškova, jer s jedne strane troše manje energije, a s druge strane čine skupa postrojenja za pripremu za potrebe sušenja i čišćenja zraka suvišnima.

Kontaktirajte nas!
S veseljem ćemo s vama zajedno definirati optimalni sustav ozona za vaše otpadne vode!


OZON U OBRADI OTPADNIH VODA

Prednosti: Uporaba ozona pri pročišćavanju otpadnih voda dovodi do oksidacije slabo raspadljivih organskih tvari, kao i željeza i mangana. Osim toga se na taj način može značajno smanjiti rast algi.
Kemikalije i teško razgradive organske tvari

Industrijske otpadne vode često sadrže biološki slabo razgradive organske tvari i postojane kemikalije te boje, što se teško ili ne može ukloniti primjenom konvencionalnih oksidansa. No, čak i ako je biološka aktivnost u cirkulacijskoj ili procesnoj vodi treba ograničiti, ozon je učinkovita alternativa tradicionalnim procesima.
Ozon se može koristiti u mnogim područjima

Ozon je nakon fluora najjači oksidant. Može se koristiti u raznim područjima – od obrađivanja procesne vode preko obrađivanja rashladne vode do kondicioniranja pitke vode. Ozon reagira na bezopasne proizvode oksidacije i kisik i time ne uzrokuje nastajanje slane vode. Ne nastaju neželjeni nusproizvodi ili nema promjene u okusu. Tvrtka Messer  proizvodi nestabilni ozon u generatorima ozona izravno kod kupca. Postoji i mogućnost instaliranja sustava spremnika koji omogućuje da se sve komponente (spremnik ozona, reaktor i spremnik kisika) brzo postave tamo gdje su potrebne. Kod postrojenja koje rade sa čistim kisikom mogu se postići koncentracije ozona od 10 do 15 tež. %. Ti sustavi nisu samo manji od onih koji proizvode ozon iz zraka, već također značajno pomažu u smanjenju troškova, jer s jedne strane troše manje energije, a s druge strane čine skupa postrojenja za pripremu za potrebe sušenja i čišćenja zraka suvišnima.

Kontaktirajte nas!
S veseljem ćemo s vama zajedno definirati optimalni sustav ozona za vaše otpadne vode!


SPRJEČAVANJE PROCESA GNJILJENJA I KOROZIJE

Prednosti: Postupak Oxiduct® koji je razvila tvrtka Messer sprječava nastajanje sumporovodika u otpadnoj vodi, čime se izbjegava korozija zbog sumporne kiseline u kanalizacijskoj mreži, kao i nastanak neugodnih mirisa.
Stvaranje sumporovodika

U kanalizacijskom sustavu skoro ili uopće nema kisika. To često dovodi do procesa gnjiljenja u otpadnoj vodi, gdje se sulfat pretvara u vodikov sulfid. Međutim, sumporovodik nije samo da ima neugodan miris, on je također otrovan i ima vrlo korozivni učinak koji može uzrokovati štetu samom sustavu kanalizacije i priključenom uređaju za pročišćavanje voda. Pogotovo u dugim cjevovodima ti procesi gnjiljenja mogu biti značajan problem, budući da voda ovdje nema nikakav kontakt s vanjskim zrakom i tako ne može apsorbirati kisik. Tradicionalne metode protiv formiranja sumporovodika u kanalizaciji sežu od unosa komprimiranog zraka preko dodavanja kemikalija – koje su skupe i samo djelomično rješavaju problem.


UČINKOVITO I EKONOMIČNO RJEŠENJE

Kako bi mogao ponuditi svojim kupcima učinkovito i ekonomično rješenje na ovom području, Messer je razvio tzv. postupak Oxiduct®. Pritom se ovisno o potrebama i zahtjevima ubrizgava čisti kisik u kanalizacijski vod, koji ima 5 puta veću topljivost od kisika iz zraka pa se time i puno brže otapa u vodi. Na taj način Oxiduct® osigurava dovoljan talog kisika u tlačnom vodu, što opet dovodi do suzbijanja gore opisanih anaerobnih procesa gnjiljenja. Miris i korozija se tako ne šire niti nastaju. Postupak tvrtke Messer također je vrlo jednostavan za primjenu ne zahtijeva skoro nikakvo održavanje. Zbog toga je Oxiduct® također bolji u pogledu isplativosti u odnosu na bilo koji drugi proces.

Kontaktirajte nas!
Zajedno s vama ćemo pronaći optimalni postupak za vaš kanalizacijski sustav.


SUSTAV ZAŠTITE VODA – NEUTRALIZACIJA OTPADNIH VODA

Prednosti: Neutralizacija alkalne otpadne vode pomoću ugljičnog dioksida nije samo ekološki prihvatljivija, nego i sigurnija i jeftinija u odnosu na uporabu mineralnih kiselina za tu svrhu.
Visoka pH-vrijednost otpadne vode

Pogotovo na gradilištima u niskogradnji i u visokoj gradnji pojavljuju se često alkalne otpadne vode, jer se u dodiru sa svježim betonom povećava pH-vrijednost vode, i to često u područjima gdje je odvodnja u kanalizaciju ili u rijeke i jezera zakonom zabranjena – u interesu zaštite okoliša, a i kako ne bi nastale štete na kanalizacijskim sustavima ili postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Iz tog razloga se također povećava potražnja za ekološki prihvatljivim postupcima, koji su pak istovremeno sigurni i isplativi.
Ekološko i ekonomično rješenje

Kao inovativni ponuditelj kojemu je tema održivosti jedan od glavnih prioriteta, Messer Croatia Plin konstantno razvija svoje metode u ovom području, pružajući na taj način svojim klijentima s učinkovite i ekološki prihvatljive metode. Dok se kod konvencionalnih metoda neutralizacije otpadnih voda često koriste mineralne kiseline kao što su klorovodična kiselina i sumporna kiselina, Messer koristi ugljični dioksid (CO2) kao sredstvo za neutralizaciju. Prednosti toga očite su: Korištenje ugljičnog dioksida nije samo sigurnije i jeftinije od postupka s mineralnim kiselinama, već je za CO2 također karakteristična njegova ravna neutralizacijska krivulja. Zakiseljavanje, koje je uobičajeno u tradicionalnim procesima, stoga je gotovo nemoguće. Osim toga, ugljični dioksid je inertni plin koji ne uzrokuje oštećenje od korozije na opremi. Činjenica da uporaba ugljičnog dioksida ne povećava opterećenje solima otpadnih voda također ima pozitivan učinak na stjecanje dozvola za ispuštanje i na troškove otpreme otpadnih voda. A i u pogledu vrijednosti potrošnje je ugljični dioksid superiorniji od mineralnih kiselina.

Kontaktirajte nas odmah!
Zajedno s vama ćemo vaše postrojenje učiniti još učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim!


OBOGAĆIVANJE KISIKA U PROIZVODNJI CEMENTA

Prednosti: Obogaćivanjem kisika u rotacijskoj peći povećava korištenje alternativnih ili sekundarnih goriva (EBS) u proizvodnji cementa.
EBS je jeftiniji i ekološki prihvatljiviji

Takozvano zamjensko ili sekundarno gorivo (EBS) izvedeno je iz raznih otpadnih materijala kao što su automobilske gume, otpadna ulja ili plastika te se sve više koristi u posljednjih nekoliko godina. Nije ni čudo, jer ne samo da pomažu smanjiti udio primarnih goriva kao što su tvrdi ugljen i lignit, a time i emisije CO2 tijekom proizvodnje cementa, već se njima ostvaruju i uštede u troškovima. Uporaba alternativnih goriva je u većini slučajeva jeftinija od ugljena.
Kisik kompenzira fluktuacije kalorijskih vrijednosti

Međutim, kalorijska vrijednost alternativnih goriva može uvelike varirati ovisno o pripravku i sastavu, što otežava stabilan rad peći i konačno dovodi do kvalitetnih fluktuacija. Osim toga, uporaba alternativnih goriva, zbog njihove dugotrajne faze sušenja i sagorijevanja, također dovodi do većeg opterećenja vatrostalnog materijala u peći, što zauzvrat znači veće troškove održavanja i popravaka. Međutim, postoji pravi recept i za te probleme: kisik.

Kisik pomaže kod sagorijevanja niskokalorijskog goriva i time kompenzira fluktuacije kalorijskih vrijednosti alternativnih goriva. Ova svojstva dopuštaju kisiku da dodatno intervenira u procesu sagorijevanja u rotacijskoj peći, pomažući maksimiziranju uporabe alternativnih goriva. To omogućuje stabilniji proces izgaranja i štiti vatrostalni materijal u peći.

Kontaktirajte nas!
Rado ćemo vam pomoći da maksimalno iskoristite alternativna goriva.


SUZBIJANJE ZAPALJENJA SILOSA S POMOĆU DUŠIKA

Prednosti: Radi suzbijanja požara u silosima ili silosnim objektima s dušikom potiskuje se kisik u zraku, pri čemu se vatra gasi.
Akutna opasnost od eksplozije

Zbog velike koncentracije prašine i kisika u silosima ili silosnim objektima, takvi požari uvijek predstavljaju akutnu opasnost od eksplozije.


SUZBIJANJE ZAPALJENJA SILOSA S POMOĆU DUŠIKA

Za razliku od konvencionalnog gašenja požara vodom, kisik u silosu se istiskuju djelovanjem dušika. Time se plamenu oduzima svaka osnova za postojanje. U tu svrhu se dušik uvodi u plinovitom obliku u silos (putem tzv. inertirajućih spojeva). Kako sam dušik ima vrlo mali učinak hlađenja, koristi se i lagana pjena. Proces gašenja u silosu s dušikom može ponekad potrajati nekoliko tjedana. Tijekom tog vremena važno je provjeravati unutrašnjost silosa pomoću infracrvenog mjerenja ili mjerenja kisika, ugljičnog monoksida i ugljičnog dioksida i tako utvrditi postoje i plinovi koji potiču požar ili nakupine žara.

Čak i nakon potpunog gašenja požara se prilikom pražnjenja silosa mora jako paziti. Također se mora koristiti dušik kako bi se spriječio ponovni nastanak požara kao posljedice unosa zraka. Stručnjaci tvrtke Messer Croatia Plin poznaju točno svojstva plinova za gašenje i stoga uvijek osiguravaju profesionalno i nesmetano odvijanje procesa gašenja silosa s pomoću dušika.

Kontaktirajte nas odmah!
Naše iskusno osoblje zna točno što treba učiniti u slučaju požara u silosu.


ZAMRZAVANJE CIJEVI

Prednosti: Metom zamrzavanja cijevi mogu se značajno smanjiti vremenski i troškovno opsežni zastoji ili površine kod radova popravaka i održavanja na cijevnim sustavima. To štedi vrijeme i novac.


POPRAVAK I ODRŽAVANJE CIJEVNIH SUSTAVA

Radovi popravaka, održavanja ili servisiranja na cijevnim sustavima obično su vrlo komplicirani i složeni. Ponekad se cijevni sustav mora isprazniti i napuniti nakon kraja radova, odzračiti, zagrijati ili približiti – što iziskuje vremenske i novčane gubitke.
Messerov proces zadovoljava najviše sigurnosne standarde

Na temelju svoje temeljite ekspertize, tvrtka Messer Croatia Plin koristi metodu takozvanog zamrzavanja cijevi, primjerice u elektranama, toplinskim sustavima grijanja ili kod saniranja građevinskih kompleksa. Postupak domaćeg stručnjaka za industrijski plin certificiran je i odobren 2009. godine prema KTA 1401 te 2011. godine od strane TÜV-a u 2009. i time zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Tvrtka Messer je stoga ovlaštena izvoditi postupak zamrzavanja cijevi čak i u nuklearnim elektranama.

Evo kako to funkcionira: Prije svega izvodi se pažljivo i detaljno planiranje cjelokupnog postupka. Nakon toga se predmetni cjevovod zatvara na predviđenom mjestu manšetom za zamrzavanje koja se zatim puni tekućim dušikom. Kao rezultat se temperatura cijevi i tekućine sadržane u njoj znatno smanjuju i kontrolirano smrzavaju kako bi se spriječile pukotine zbog napona. Tijekom rada se kontinuirano prati količina kisika zraka i temperatura cjevovoda. Zbog dugogodišnjeg iskustva, stručnjaci tvrtke Messerovi odmah prepoznaju kada je cijev potpuno zatvorena zbog stvorenog leda pa se mogu izvoditi postupci zavarivanja, lemljenja ili zamjene. Čim se ukloni manšeta za zamrzavanje, cijev i njezin sadržaj ponovno će se rastopiti. Ovaj postupak tvrtke Messer donosi velike uštede u vremenu i novcu za sve klijente.

Kontaktirajte nas jednostavno!
Održavat i popravljat ćemo i vaše cjevovode profesionalno i učinkovito


HLAĐENJE CEMENTA I BETONA

Prednosti: Samo odgovarajuće hlađenje svježeg betona ili cementa može spriječiti nastanak pukotina zbog naprezanja tijekom postavljanja.


OSLOBAĐANJE OGROMNE KOLIČINE TOPLINSKE ENERGIJE

Prilikom postavljanja betona oslobađa se ogromna količina toplinske energije. Kada se temperature previše povećaju, može toplinsko naprezanje uzrokovati nastanak pukotina koje mogu jako utjecati na funkcionalnost struktura i komponenti. Što se tiče potrebnih temperatura svježeg betona postoje jasne smjernice, norme i tehnički propisi koji se moraju uzeti u obzir.
Otopina: kriogenski ukapljeni plinovi

Tvrtka Messer Croatia Plin nudi svojim posebnim postupcima hlađenja svježeg betona ili cementa rješenje koje ne samo da postiže optimalne rezultate, već je i iznimno učinkovito i ekonomično. To rješenje radi na temelju kriogenskih ukapljenih plinova, koji osiguravaju da se svježi beton može pripremiti i obrađivati ​​uz stalno hladne temperature. Postupci hlađenja cementa i hlađenja cementa s pomoću plina u mikseru pokazali su se odličnima i najboljim opcijama za hlađenje svježeg betona. Dok je hlađenje betona s pomoću plina u mikseru  optimalno za male i srednje količine betona te u kratkim vremenskim rokovima, za srednje i velike količine betona, visoke vanjske temperature i veliku učinkovitost u jednom satu pogodan je opći postupak hlađenja cementa.

Prednosti hlađenja betona s pomoću plina u mikseru su iznad svega neograničena brzina hlađenja i mogućnost da se svježi beton dovede do željene temperature neposredno prije ugradnje. Prilikom općeg hlađenja cementa se isporučeni cement  hladi na odgovarajući način tijekom skladištenja u cementnim silosima. Prednosti ove metode hlađenja su uglavnom jednostavnost instalacije u postojećim postrojenjima, kontrolirana opskrba velikim količinama hladnoće u kratkom vremenu i vrlo visoka iskoristivost korištene rashladne energije (više od 98 %). Osim toga se općim hlađenjem cementa ne utječe na kvalitetu betona i također je omogućena dodatna kontrola temperature betona kroz miješanje vrućeg i hladnog cementa.

Kontaktirajte nas!
Rado ćemo vaš svježi beton svježi ohladiti na optimalnu temperaturu.


SMRZAVANJE TLA

Prednosti: Smrzavanje tla je vrlo brz i ekološki prihvatljiv način optimalnog zatvaranja iskopa ili tunela od vlažnog tla i podzemnih voda.
Štete uzrokovane prodorom zemlje ili vode

Kod kopanja jame ili bušenja tunela je brtvljenje za zaštitu od prodora postojeće vlažnosti tla ili  podzemne vode ključno, jer su pucanje tla i prodori vode obično povezani s ozbiljnim ozljedama ili oštećenjima. Kako bi se spriječili takvi incidenti, potrebne su sigurnosne mjere kao što su izgradnja zidnih ploča, izrada injekcijskih brtvila ili snižavanje razine podzemnih voda.


SMRZAVANJE TLA – ČISTO I TIHO

Ako se gore navedene mjere ne mogu učinkovito ili uopće koristiti ne zbog nepovoljnih uvjeta tla ili lokalnih uvjeta, može pomoći samo poseban postupak kao što je smrzavanje tla s tekućim dušikom. Stručnjaci iz tvrtke Messer  koriste posebne zamrzivačke lance koji vode tekući dušik u tlo. Duboko ohlađeni plin tamo apsorbira toplinu, prije nego što se ponovno podigne. Zamrznuta tijela formiraju se oko zamrzivača i, nakon određenog vremenskog razdoblja, formiraju zatvorenu stijenku s hladnim tijelima susjednih lancera, stvarajući tako željenu brtvu. Smrzavanje tla je brz postupak koji je lako postaviti i omogućuje izradu proizvoljno oblikovanih hladnih tijela različitih veličina. Zbog visokog energetskog kapaciteta tekućeg dušika je vrijeme zamrzavanja također vrlo kratko. Kako se ne koriste kemikalije, taj je postupak također vrlo ekološki prihvatljiv, bez mirisa i ne proizvodi otpadne vode.

Kontaktirajte nas jednostavno!
S veseljem ćemo vam pomoći da svoju iskopinu zaštitite od vlažne zemlje i podzemne vode bez oštećenja okoliša.


RASPRŠIVAČI SUHOG LEDA

Prednosti: Čišćenje dijelova sustava s pomoću raspršivača suhog leda je vrlo temeljita i brza metoda koja također rezultira znatno manjim prekidom rada industrijske opreme.
Uobičajeno čišćenje je dugotrajno i skupo

Ne samo u smislu sigurnosti zaposlenika, već i u pogledu sve većih zahtjeva za kvalitetom proizvoda je čistoća industrijskih postrojenja od iznimne važnosti. Čišćenje sustava koji se obično mora u tu svrhu rastaviti u svoje pojedinačne dijelove, ponekad može biti vrlo dugotrajno i skupo. Osim toga se mnoge nečistoće ili ostaci često ne mogu ukloniti vodom. Međutim, uporaba uobičajenih sredstava za čišćenje predstavlja visok zdravstveni rizik za zaposlenike. U mnogim industrijama su ona čak zabranjena iz raznih razloga. Osim toga se stvaraju otpadne vode koje često zahtijevaju poseban tretman.
Raspršivači suhog leda – učinkovita i ekološki prihvatljiva alternativa

Tvrtka Messer Croatia Plin etablirala kao jedan od domaćih lidera inovacija i na ovom području: umjesto upotrebe abrazivnih ili agresivnih sredstava za čišćenje, stručnjaci iz tvrtke Messer koriste pelete od suhog leda. Oni imaju promjer od 3 mm i tvrdoću od samo 2 Mohsa pa su stoga vrlo svestrani i prije svega učinkoviti. Niska tvrdoća znači da se čišćenjem ne provodi nikakva abrazija, a kvaliteta površine dijelova sustava ni na koji način se ne oštećuje. Prilikom čišćenja primjenom metode raspršivanja suhog leda se peleti suhog leda u jedinici za raspršivanje ubrzavaju s pomoću komprimiranog zraka prije nego što konačno dospiju do objekta koji se čisti. Tamo stvaraju pravovremeni toplinski šok koji otapa onečišćenje s osnovnog materijala zbog kinetičke energije koja se stvara. Peleti suhog leda odmah se pretvaraju u plinovito stanje kod udara – ostavljajući iza sebe samo čistu površinu komponenti sustava. Prednosti čišćenja primjenom metode raspršivanja suhog leda su očite: Postupak je ekološki prihvatljiv i nema troškova zbrinjavanja kao kod uporabe ekološki štetnih proizvoda za čišćenje. Metoda čišćenja primjenom metode raspršivanja suhog leda također je brza i stoga uzrokuje samo minimalne zastoje u radu sustava.

Kontaktirajte nas odmah!
Rado ćemo vam pomoći da svoja postrojenja očistite od onečišćenja na učinkovitiji i jeftiniji način.

 

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku