Breadcrumb

Primjene za laboratorij i analitiku

Primjene za laboratorij i analitiku

Produktivnost, protok proizvodnje i ekološko poboljšanje plinovima, stručnost i know-how, ispitivanja na licu mjesta, istraživanje i razvoj, komercijalne ponude

ELEKTROEROZIVNA SPEKTROMETRIJA


Prednosti: Elektroerozivna spektrometrija jedna je od optičkih metoda analize u okviru atomske emisijske spektrometrije i uglavnom se koristi za određivanje elemenata legura metala.


ANALIZA LEGURA METALA


Ova iznimno brza metoda analize između ostaloga se koristi u proizvodnji čelika, u postupcima lijevanja i u osiguravanju kvalitete te kod razvrstavanja otpadnog metala. Slično kao kod ICP spektroskopije se i u elektroerozivnoj spektrometriji s pomoću pražnjenja električnog plina stvara plazma argona koja ionizira komponente na površini uzorka metala. Materijali se isparavaju pod djelovanjem iskri i prelaze u plinovito agregatno stanje. Pritom emitirano zračenje karakteristično je za pojedine elemente, pri čemu se preko intenziteta zračenja može zaključiti kolika je koncentracija odgovarajućeg elementa.


VAŽNO KOD PRIMJENE

Ova metoda analize također ovisi o čistoći plazme argona. Kako kisik i vlaga ne bi mogli utjecati na osjetljiva mjerenja u okviru elektroerozivne spektrometrije, tvrtka Messer Austrija razvila je vlastiti argon za spektrometriju, koji karakterizira znatno smanjen udio nečistoća. Dodatno poboljšanje rezultata analize može se postići uporabom tzv. Oxisorb i Hydrosorb patrona za pročišćavanje. Međutim, ako želite dokazati sadržaj oksida, onda smanjujemo točnost mjerenja jednostavno pomoću posebne mješavine argona i vodika.
Nazovite nas!
Vrlo rado ćemo temeljito ispitati i vaše metalne legure.


ICP SPEKTROSKOPIJA (INDUCTIVE COUPLED PLASMA)


Prednosti: Induktivno spregnuta plazma spektroskopija (ICP) je slična metoda analize kao i atomska emisijska spektrometrija. Razlikuju se u tome što se uz pomoć ovog snažnog procesa mogu gotovo sve tvari otkriti.


ICP SPEKTROSKOPIJA U PRAKSI


Uz pomoć ICP spektroskopije mogu se brzo i jednostavno istovremeno odrediti veće i manje komponente kao i eventualni tragovi. Ova analiza s više elemenata koristi se za tekuće i krute tvari – na primjer za analizu hrane koja se testira na sadržaj teških metala ili organskih opterećenja.

 


BITNA JE ČISTOĆA


Kao medij ekscitacije u ICP spektrometriji koristi se ionizirani plin (plazma argona) koji se proizvodi uz pomoć visoko frekvencijske indukcije i prenosi energiju na komponente uzorka. Čistoća argona igra u tom procesu ključnu ulogu. Kisik ili vlaga mogu, naime, čak i u vrlo malim koncentracijama dovesti do neželjenih reakcija. Stoga tvrtka Messer Croatia Plin koristi samo najčišći argon za ovu metodu analize u skladu sa zahtjevima materijala – najmanje kvalitete 4.8. Ako rezultati trebaju biti posebno precizni, oslanjamo se na naš, posebno za spektroskopiju. proizveden argon.
Kontaktirajte nas još danas!
Analizirat ćemo i vaše uzorke do najsitnijih elemenata!


ATOMSKA EMISIJSKA SPEKTROMETRIJA


Prednosti: Ovaj se postupak koristi za kvantitativnu i kvalitativnu analizu tekućih, plinovitih i krutih uzoraka, kao što su, između ostalog, sredstva koja sadrže metal, kako bi se točno utvrdili pojedini elementi.


ELEMENTI U VIZIRU


Kod atomske emisijske spektrometrije (AES) koja se također naziva optička emisijska spektrometrija, određuju se glavni, sporedni i sastojci u tragovima odgovarajućeg uzorka materijala. Atomi se pritom potiču – primjerice toplinskom energijom – na emisiju elektromagnetskog zračenja. Svaki element ima karakterističnu valnu duljinu zračenja, a intenzitet zračenja s druge strane ukazuje na količinu odgovarajućih elemenata. Na taj način se u jednom postupku izvodi kvantitativna i kvalitativna analiza.
Uobičajeni postupci:
• atomska plameno-emisijska spektrometrija (F-AES):
Kao što samo ime govori, uzorci se griju plamenom (uglavnom od vodika u zraku) pa se atomi pokreću; pritom se emitirano zračenje provodi kroz monokromator, koji zatim određuje pojedine elemente. Tom metodom se, na primjer,  analiziraju soli alkalijskih i zemno-alkalijskih metala u biološkim uzorcima.
• emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (AES-ICP):
Kao izvor energije koristi se plazma argona s kojom se može generirati vrlo velika gustoća energije. Pritom se postižu temperature do oko 10.000 K (9700 °C) i ekstremno niske granice detekcije. Prednost: Ovom se metodom istodobno mogu odrediti nekoliko elemenata jedan uz drugoga.
Inovativni procesi za optimalne rezultate
Tvrtka Messer Croatia Plin uvjerava svoje klijente i na području analitike inovativnim proizvodima te stručnim i ciljanim savjetima. Da biste optimizirali rezultate optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom, odn. postigli niske granice detekcije, preporučujemo uporabu argona u najvećoj razini čistoće – razina kvalitete argona 4.8 ili bolje.
Kontaktirajte nas odmah!
S našim inovativnim metodama analize učinit ćemo i vašu tvrtku uspješnijom!

 

ATOMSKA APSORPCIJSKA SPEKTROSKOPIJA


Prednosti: Atomska apsorpcijska spektroskopija (AAS) je dokazana i brza metoda analize koja omogućuje kvantifikaciju elemenata (metala, semimetala) u vodenim otopinama.


OPIS METODE


Atomska apsorpcijska spektroskopija (AAS) je modificirani oblik plamenske fotometrije. Ovom se metodom mjeri prigušenje zračenja za element specifičnog spektralnog izvora svjetlosti, što je uzrokovano apsorpcijom u atomima toplinski disociranih uzoraka. To prigušenje intenziteta zračenja je mjera koncentracije odgovarajućeg metala u uzorku.
U plamenskoj AAS se atomiziranje uzorka – kao što naziv implicira – provodi plamenom. To zahtijeva gorive i oksidacijske plinove. Dok se većina metala može savršeno odrediti plamenom acetilena (čistoće 2.6) i zraka (oko 2400 °C), za one koji jako tvore okside, poput kroma ili vanadija, često se koristi dušikov oksid (plin smijavac, dušični oksidul) kao oksidacijski plin, kako bi se stvorio vrlo vrući plamen (oko 2.800 °C) – samo na taj način mogu se cijepati metalni oksidi. „Hladniji“ plamenovi od vodika 5.0 i zraka (oko 2.100 °C) optimalni su izvor energije, posebno za određivanje lakih alkalnih ili zemnoalkalnih metala.
Kontaktirajte nas!
S našim inovativnim metodama analize učinit ćemo vašu tvrtku uspješnijom!

 

GRAFITNA CIJEV AAS S ELEKTROTERMIČKIM ZAGRIJAVANJEM


Prednosti: Pomoću atomske apsorpcijske spektroskopije (AAS) s pomoću grafitne cijevi i s elektrotermičkim zagrijavanjem može se otkriti prisutnost teških metala u različitim materijalima.


OPIS METODE

Kao domaći lider na području inovacija, tvrtka Messer Croatia Plin koristi vrlo učinkovitu metodu za otkrivanje teških metala u različitim materijalima: atomska apsorpcijska spektroskopija s pomoću grafitne cijevi i s elektrotermičkim zagrijavanjem. Tradicionalna austrijska tvrtka pritom iskorištava činjenicu da grafit provodi struju i zagrijava se zbog električnog otpora pri primjeni električnog napona. Grafitna peć doseže temperature do 3000 °C, a potrebna energija se uvodi električki. Zaštitni plin koji se upotrebljava je argon čistoće 4.8 ili bolje, odnosno smjesa argona i vodika. To sprječava oksidaciju grafitne cijevi.
Kontaktirajte nas jednostavno!
S našim inovativnim metodama analize učinit ćemo vašu tvrtku uspješnijom!

 

ANALIZA ISPUŠNIH PLINOVA


Prednosti: Tvrtka Messer Croatia Plin također nudi vrlo učinkovite metode za analizu i kontrolu ispušnih plinova.


DETALJNI OPIS POSTUPAKA

 

Tvrtka Messer Croatia Plin je postala pouzdan partner za austrijsku industriju zbog svojeg desetljećima skupljanog znanja o analizi ispušnih plinova. Stručnjaci u redovima tvrtke Messer znaju točno koja se metoda treba koristiti za dobivanje valjanih podataka. Raspon primjena za analizu plinskih smjesa proteže se od spektroskopije u UV području (ultraljubičasto) do IR područja (infracrveno). Dok na području infracrvene spektroskopije općenito prevladava FT-IR tehnike (infracrveni spektrometar s Fourierovom transformacijom), za mjerenje ugljikovog monoksida i ugljikovog dioksida u ispušnim plinovima automobila naročito se koriste tzv. NDIR monitori (Non Dispersive InfraRed Absorption). Za analizu čistoće reaktivnih plinova upotrebljava se postupak kemiluminescencije ili emisijska spektroskopija u UV/vidljivom području s poticanjem plazme. Međutim, nove i inovativne metode poput laserske spektroskopije postaju sve važnije.
Kontaktirajte nas odmah!
Rado ćemo pronaći optimalnu metodu analize za vaše uzorke.


MASENA SPEKTROMETRIJA


Prednosti: Masenom spektrometrijom mogu se analizirati gotovo svi elementi periodičkog sustava.


DETALJNI OPIS METODA

Masena spektrometrija danas je, posebice u analizi plinova, praksa ili rutina, čak i u standardnom radu. Ona omogućuje, primjerice, optimalno praćenje postrojenja za odvajanje spremnika i zraka, kao i punjenje čistih plinova. Najčešći postupak ionizacije je ionizacija udarom elektrona. No, i u posebnim primjenama ima tvrtka Messer Croatia Plin zbog svoje stručne ekspertize uvijek pravo rješenje za svoje kupce. To uključuje, na primjer, ionizaciju pri atmosferskom tlaku (engl. Atmospheric Pressure Ionisation Mass Spectrometry – APIMS) za mjerenje ultra visoke čistoće plinova u tragovima ili ionizaciju s pomoću induktivno spojene plazme, koja se koristi kao emisijska spektometrija za osjetljivu analizu metala u reaktivnim plinovima.
Kontaktirajte nas još danas!
Vrlo rado ćemo baciti detaljan pogled i na vaše plinove i plinske mješavine.


PLINSKO NITRIRANJE


Prednosti: Kod nitriranja plinom se rubni sloj željeznih materijala obogaćuje dušikom, što dovodi do značajnog povećanja površinske tvrdoće, otpornosti na habanje i otpornosti na koroziju.


OPIS METODE


Postupkom plinskog nitriranja se, na primjer, obrađuju zupčanici, klipni svornjevi ili koljenasta vratila da bi im se stvrdnula površina – pritom se može postići i vrijednost do 1100 HV, kao što je, na primjer, potrebno u proizvodnji zrakoplova. Tvrtka Messer Croatia Plin koristi u plinskom nitriranju amonijak [NH3]  koji se termički razdvaja na dušik i vodik. Temperatura je ograničena na raspon od 500 do 520 °C, budući da se pri višim temperaturama tvrdoća sloja nitriranja opet smanjuje.
Nazovite nas!
S veseljem ćemo se pobrinuti za optimalno površinsko otvrdnjavanje vaših željeznih materijala.

 

REZONATORNI PLIN U PLINSKIM LASERIMA


Prednosti: Rezonator plinskog lasera generira lasersku zraku koja zbog svojih karakteristika (u paketu paralelno povezana, koherentna i jednobojna) otvara jedinstvene mogućnosti za obradu materijala.


BITNA JE ČISTOĆA PLINA


Radi se o plinskom laseru kada se rezonator napuni plinom. Ovaj plin služi kao aktivni medij za stvaranje velike snage zračenja – spektar se kreće od ultraljubičastog do infracrvenog zračenja. Za savršen rad lasera moraju plinovi biti najviše čistoće, bez ometajućih nečistoća. Sustav za opskrbu plinom također mora zadovoljavati ove zahtjeve za visokom čistoćom.
Različite metode
Laseri su svjetlosna pojačala koja pretvaraju električnu energiju u optičko zračenje i svojim svojstvima (paralelno vezani u snopove, koherentni i monokromatski) otvaraju jedinstvene mogućnosti u obradi materijala. Izlazne struje koje se generiraju tijekom ispuštanja električnog plina, postižu raspon od 3 do 10 ampera u kontinuiranoj uzbudi sve do 103 ampera uz pulsiranje. Pumpanje preko kemijske reakcije aktivnog medija je daljnji postupak pobude kod kojeg se aktivni ili radni plinovi nalaze u laserskoj cijevi – pri tlaku plina između 10 i 106 Pa (visokotlačni laser). Rjeđe se koriste stimulacije s pomoću optičkog pumpanja ili pumpanja s mikrovalovima.

Kontaktirajte nas!
Pomoći ćemo vam da pronađete optimalan način poticanja vaših postupaka.


PLEMENITI PLINOVI KAO PLIN ZA PUNJENJE PROZORSKIH PLOČA


Prednosti: Prednosti prozorskih ploča ispunom od plemenitog plina su očite: pomažu u značajnom smanjenju potrošnje energije, a time i troškova.


OPIS METODA

Dok su u prošlosti konvencionalni prozori krasili zidove kuća u Austriji, unazad nekoliko godina koriste se gotovo isključivo tzv. stakla za zaštitu od topline: u prostoru između staklenih ploča nalazi se plemeniti plin za izolaciju izvana. Pritom se najčešće koriste argon, kripton ili ksenon. Prednost kriptona je da se minimalna provodljivost topline može postići čak i kod vrlo malih razmaka između staklenih ploča. Takozvana izolacijska stakla su neovisni sustavi. Kod njih staklene površine nisu zapečaćene okvirom, već okolnim rubom, tako da plemeniti plin ne može pobjeći. Kako se ovisno o plinu koji se puni toplinska izolacija smanjuje od razmaka staklenih ploča od 10 do 20 mm, u tim slučajevima ugrađuje se treća staklena ploča u izolacijsko staklo. Kao specijalist za industrijski plin u Hrvatskoj, tvrtka Messer Croatia Plin odavno je postala iskusan i profesionalan partner za staklarsku industriju.

Kontaktirajte nas!
Izradit ćemo optimalni plin za punjenje vašeg izolacijskog i stakla za toplinsku zaštitu!

 

TEKUĆI HELIJ KAO RASHLADNI MEDIJ


Prednosti: Tekući helij omogućava ekstremno niske temperature i stoga je prikladan, na primjer, za hlađenje supravodljivih magneta ili raketnog goriva.


OGROMNO ŠIROK SPEKTAR PRIMJENE


Stručnjaci iz tvrtke Messer Croatia Plin koriste tekući helij posvuda gdje se trebaju postići ekstremno niske temperature – -200 °C ili niže –, ali gdje primjena konvencionalnih rashladnih uređaja iz ekonomskih razloga ne bi imala smisla. Osim toga se s tekućim helijem mogu različite tvari mogu ohladiti na nekoliko frakcija stupnja iznad apsolutne nule. Njegov raspon primjene u tehnologiji niskih temperatura je prema tome vrlo širok, pa je stoga on idealan za hlađenje supravodljivih magneta, raketnih goriva ili infracrvenih kamera za svemirske teleskope.
Kontaktirajte nas odmah!
Ohladit ćemo i sve vaše tvari na odgovarajuću temperaturu!


OTKRIVANJE CURENJA / ISPITIVANJE CURENJA PLINOVIMA


Prednosti: Ispitivanje curenja plinovima vrlo je učinkovita i pouzdana metoda za otkrivanje bilo kakvih curenja.


VRLO OSJETLJIVA METODA ISPITIVANJA


Ispitivanje propuštanja plinom je, uz metode koje se temelje na radioaktivnosti, jedna je od najosjetljivijih metoda ispitivanja i pruža kvalitativne i kvantitativne rezultate. Kao testni plin koji se koristi za ispitivanje nepropusnosti u (visokoj) vakuumskoj tehnologiji služi isključivo helij. Kako se on pojavljuje samo u koncentraciji od oko 5 ppm u atmosferi i može se detektirati bez križne osjetljivosti, poželjno se upotrebljava i u drugim područjima primjene. Osim toga je helij plemeniti plin i stoga se ne podvrgava nikakvim kemijskim reakcijama, što zauzvrat značajno povećava sigurnost. Kao detektor propuštanja obično se koristi maseni spektrometar sektorskog polja s distribucijom plina i vakuumskim sustavom. Vodik se uglavnom koristi kod ispitivanja propuštanja kao formir plin.

Kontaktirajte nas jednostavno!
Otkrit ćemo propuste i u vašem sustavu!

 

MJEŠAVINE PLINOVA ZA SUSTAVE GAŠENJA


Prednosti: Za razliku od konvencionalnih metoda gašenja, kod plinskih sustava za gašenje samim gašenjem ne nastaju materijalne štete.


VAĐENJE KISIKA ILI TOPLINE

 

Sustav za gašenje plina razlikuje dvije metode: 1. upotrijebljeni plin istiskuje kisik, odn. smanjuje sadržaj kisika u atmosferi na način da se požaru oduzima svaka osnova za postojanje ili širenje; 2. sustav za gašenje plina uklanja toplinu iz gorućeg objekta ili atmosfere i na taj način gasi vatru. Plinski sustavi za gašenje koriste se posvuda gdje se s pomoću vode, pjene ili praha ne može ugasiti vatra ili bi šteta koja proizlazi iz uporabe ovih vatrogasnih sredstava bila prevelika i ne bi bila u razumnom odnosu, kao primjerice u električnim kontrolnim sobama, sobama s računalima i poslužiteljskim sobama. Tvrtka Messer Croatia Plin proizvodi različite plinove za gašenje požara i zato ima optimalnu mješavinu plina u svom portfelju za svaku primjenu i svaku situaciju.
Kontaktirajte nas!

Pomoći ćemo vam da pronađete pravi sustav za gašenje plinom za vaše prostorije!


IZOLACIJSKI PLIN U VISOKONAPONSKOM INŽENJERSTVU


Prednosti: Izolacija sumpornim heksafluoridom (SF6) omogućuje vrlo štedljivo u pogledu prostora i kompaktno oblikovanje sustava prekidača u srednjoj i visokonaponskoj inženjeriji.


OPIS

Zbog svog visokog uklopnog kapaciteta i brzog ponovnog skrućivanja se posebno sumporni heksafluorid (SF6) često koristi kao izolacijski plin u srednje- i visokonaponskim uređajem (radni napon od 6 kV do 800 kV), primjerice u plinski izoliranim uklopnim postrojenjima (GIS) s visokonaponskim prekidačima ili u plinsko izoliranim cijevnim vodovima (GIL) u potpuno zatvorenim sustavima. Prednosti izolacije plinovima su očite: Omogućuje vrlo kompaktnu strukturu prekidača i time štedi ogromnu količinu prostora. Osim toga se mogu izbjeći štete na vanjskoj sklopnoj opremi uzrokovane vremenskim utjecajima ili djelovanjem životinja. Osim toga, SF6 djeluje istodobno kao plin za gašenje, jer prekida svjetlosni luk u prekidačima strujnog kruga.

Kontaktirajte nas još danas!
Rado ćemo osigurati profesionalnu i učinkovitu izolaciju vašeg uklopnog postrojenja!


RASHLADNA TEHNIKA


Prednosti: Na optimalnoj sobnoj temperaturi ne funkcioniraju samo ljudi koncentriranije i učinkovitije, već i računalni sustavi ili strojevi s visokim performansama trebaju pravilno koordiniranu klimu za savršen rad.


OPTEREĆENJE SE SMANJUJE


Ako se temperatura prostorije poveća iznad 25 °C, radni učinak zaposlenika tvrtke postupno se smanjuje. No, i koncentracija i opteretivost isto tako znatno pate kada unutarnja klima potkorači ili padne ispod idealnog raspona od 20 do 25 °C. To ne vrijedi samo za nas ljude – naime, glatki rad telefonskih sustava, sustava za elektroničku obradu podataka ili precizne i visokoučinkovite opreme ovisi snažno o prevladavajućoj sobnoj temperaturi. Osim toga, hlađenje i zamrzavanje hrane ima pozitivan učinak na njezinu trajnost bez negativnog utjecaja na kvalitetu ili okus hrane.


SVE RASHLADNE TVARI U PORTFELJU


Proizvodni program tvrtke Messer Croatia Plin obuhvaća sva rashladna sredstva za normalno i duboko zamrzavanje, za klimatizaciju zgrada i vozila, kao i za posebne namjene. Na temelju dugogodišnjeg iskustva na ovom području djelovanja, stručnjaci ovog hrvatskog eksperta za industrijski plin znaju točno koji plin postiže najbolje moguće rezultate za koje primjene.
Kontaktirajte nas jednostavno!
Ohladit ćemo i sve vaše prostorije i sustave na odgovarajuću temperaturu!


GENERATOR HLADNOG PLINA ZA ZRAČNI JASTUK


Prednosti: Zračni jastuci mogu spasiti živote, to je dokazano.


VIŠE SIGURNOSTI U AUTOMOBILU


Uz sigurnosni pojas, zračni jastuk također jamči veću sigurnost u osobnim automobilima. Da bi taj sigurnosni element funkcionirao, potreban mu je takozvani generator plina. On se sastoji od spremnika plina i aktivatora. Kao plin obično se koristi posebna smjesa helija i argona koja se čuva pod ogromnim pritiskom. Mehanizam se pokreće snažnim udarcem automobila. Pritom se pomoću eksplozivnog uređaja uništava jedna membrana tako da mješavina hladnog plina može napuniti zaštitni zračni jastuk – to se događa unutar frakcija sekunde.


Kontaktirajte nas!
Rado ćemo pomiješati optimalni hladni plin za vaše zračne jastuke.

 

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku