Breadcrumb

Primjene u industriji metala i stakla

Primjene u industriji metala i stakla

Produktivnost, protok proizvodnje i ekološko poboljšanje plinovima, stručnost i know-how, ispitivanja na licu mjesta, istraživanje i razvoj, komercijalne ponude

OPSKRBA KISIKOM TIJEKOM VRUĆEG POLIRANJA


Prednosti: Površina već formiranog stakla postaje glatka i prozirna tek nakon što se vruće polira. Ovim se postupkom mogu također ukloniti nedostaci, a kvaliteta površine u potpunosti se može poboljšati.


STAKLENI ELEMENTI ZA ONE KOJI VOLE PROZIRNE POVRŠINE


Metalni negativni kalupi u staklenoj industriji obično imaju grubu površinu, koja se prirodno prenosi i na stakleni proizvod koji se formira kalupom. Vruće poliranje je rješenje ovog problema – i to za sve moguće staklene oblike. Sva gruba područja uklanjaju se naknadnim zagrijavanjem i taljenjem površine i rubova odgovarajućeg staklenog elementa, ali bez mijenjanja njegovog oblika – tek tada je staklo glatko i prozirno. Vruće poliranje značajno poboljšava kvalitetu površine stakla.


BOLJE PRENOŠENJE TOPLINE KROZ OKSIGENACIJU


S pomoću postupka vrućega poliranja ne samo da se mogu ukloniti svi nedostaci na staklenoj površini, već se rješavaju i glatki oštri rubovi, ali i napetosti u staklu. Tvrtka Messer Austria se ovdje također oslanja na dodatni dovod kisika kako bi se postigle veće temperature i osiguralo bolje prenošenje topline. Plamen plamenika ciljano se usmjeravaju na odgovarajući stakleni proizvod, tako da se površina može ponovno rastopiti i glatko polirati. Nakon vrućeg poliranja može se, na primjer, izostaviti uporaba korozivne fluorovodične kiseline za dobivanje glatke staklene teksture. To ne samo da je dobro za okoliš, već i smanjuje rizik od nezgoda na radu i rizik od nastanka ozljeda.

Kontaktirajte nas jednostavno!
Rado ćemo i vaše staklene predmete učiniti posebno prozirnima.

 

TEHNOLOGIJE PLAMENIKA


Prednosti: Plamenikom na kisik koji je optimalno prilagođen odgovarajućem postupku sagorijevanja može se znatno povećati proizvodni učinak peći. Osim toga se može osigurati da se zadovolje sva ograničenja NOX-a i Zakona o energetskoj učinkovitosti (EEffG).


 
POVEĆANJE PROIZVODNJE KROZ PRAVI KONCEPT


Problemi kod taljenja visokotemperiranih čelika i lijevanog željeza ili kod procesa izgaranja obojenih metala te u proizvodnji stakla mogu biti vrlo različiti. Visoka stropna temperatura u peći, kratki vijek trajanja vatrostalne obloge i s time povezane stanke rada peći, eventualne gužve u procesu proizvodnje ili nedovoljni kapacitet proizvodnje peći vrlo često dovode do smanjenja planiranih performansi. Tvrtka Messer Croatia Plin odavno se dokazala kao pouzdani partner domaće industrije u smislu tehnologije goriva i nudi optimalni, prilagođeni opći koncept za svaki profil primjene.


UŠTEDE ENERGIJE


Pravim plamenikom na kisik i prikladnim sustavom kontrole tvrtka Messer Croatia Plin nudi svojim kupcima uz široku paletu procesa izgaranja – u pećima na svjetlosni luk, rotacijskim pećima, rotacijskim bubnjevima, šahtovskim i pećima na plamen – djelotvoran rad peći. S plamenicima s kisikom također se mogu brže zagrijavati metalurški spremnici, kao što su posude i pretvarači, u odnosu na uobičajene plamenike na zrak. Osim toga, njihova uporaba u peći na zagrijavanje ili za pečenje s difuznim žarenjem dovodi do znatno veće fleksibilnosti u procesu proizvodnje, što u konačnici dovodi do veće ukupne učinkovitosti. Naknadni koraci proizvodnje ili opsežne mjere naknadne obrade također se mogu uvelike smanjiti. I još nešto: Korištenjem plamenika s kisikom gubi se kompletan dušikov balast zračnog plamenika – to je najmanje 4/5 usisnog zraka. To također dovodi do ogromne uštede u potrošnji prirodnog plina.

S tehnologijom izgaranja bez plamena iz tvrtke Messer također se sprječavaju temperaturni vrhovi na plamenu te se smanjuje stvaranje termičkog NOX-a. Plamenici kisika također prednjače u smislu unosa energije u usporedbi s plamenicima zraka: energija se prenosi na materijal brže, homogenije i učinkovitije. Dok, naime, zračni plamenici prenose energiju prvenstveno konvekcijom, taj proces se odvija kod plamenika kisika uglavnom preko toplinskog zračenja.

Prednosti plamenika kisika na jednom mjestu:
• Kraća vremena taljenja
• Visoka snaga taljenja i povećana učinkovitost
• Duži vijek trajanja
Otpornost na vatru, odn. dulji put u peći
• Smanjenje troškova goriva
• Više fleksibilnosti u proizvodnji
• Pridržavanje graničnih vrijednosti NOX-a (smatra se mjerom smanjenja NOX-a)
• Mjera za pridržavanje odredbi Zakona o energetskoj učinkovitosti (EEffG).

Kontaktirajte nas!
Rado ćemo povećati proizvodni kapacitet vaših peći


TOPLINSKA OBRADA METALNIH MATERIJALA


Prednosti: Toplinska obrada u industrijskim pećima optimizira svojstva metalnih materijala za kasniju namjeravanu uporabu. Korištenje prave plinske mješavine dovodi do značajnog povećanja kvalitete, više sigurnosti i nižih troškova.


TOPLINSKA OBRADA U PRAKSI


Toplinskom obradom se svojstva čeličnih i obojenih legura usklađuju je s namjeravanom uporabom odgovarajućeg metalnog materijala. U praksi to mogu biti tvrdi, čvrsti, mekani ili obojeni gradirani proizvodi koji se trebaju tako proizvesti. Ovisno o željenom učinku, koriste se endo, egzo ili mono plinovi. Ako se treba postići određeni metalurški učinak, potrebno je dodati točno izračunate doze reaktivnog plina. Na primjer, ako se treba postići ponovna karbidacija materijala, dozira se mala količina propana s pomoću integrirane tehnike sa sondama.


VIŠE EKONOMIČNOSTI DONOSI ENDOLIN®


Za žarenje visoko legiranih čelika pretežno se koristi vodik. To je ne samo zbog njegovog redukcijskog svojstva, odn. njegovog učinka čišćenja odgovarajuće površine, već i zbog njegove visoke toplinske provodljivosti i kapaciteta zagrijavanja, što opet dovodi do značajnog povećanja učinkovitosti kod visoko konvekcijskog žarenja. U slučaju da je vodik preskup, a samostalno razvijeni egzo ili mono plin više ne zadovoljavaju povećane zahtjeve za kvalitetom gotovih proizvoda, tvrtka Messer razvila je proces nazvan Endolin®. Pritom se stvara posebna zaštitna atmosfera plinova od mješavine endo plina i dušika u industrijskom pećnom sustavu.

Prednosti mješavina endo plina i dušika na jednom mjestu:
• To su izuzetno učinkoviti zaštitni i reakcijski plinovi.
• Zbog niske točke rosišta su relativno suhi, što eliminira potrebu za dodatnim sušilicama.
• Oni su stabilni i gotovo zadržavaju svoj kemijski sastav, čak i u kotlovnici.
• Štite od dekarburiranja i omogućuju karburiranje.
• Mjere ambijent peći i izvještavaju o potrebi za propan plinom.
• Imaju do 15 puta veći redukcijski potencijal od egzo plina.
• Potpuno uklanjaju prionjive slojeve oksida.

Patentiranim postupkom Blackrapid® je tvrtka Messer razvila vlastitu metodu za kaljenje i crnjenje u jednom koraku. Pritom se konkretno stvara atmosfera plinske peći kod koje se materijali ciljano oksidiraju i stvara se dobro prianjajući i ukrasni sloj željeznog oksida, što eliminira potrebu za naknadnim bruniranjem.

Kontaktirajte nas!
Rado ćemo oblikovati i vaše metalne materijale.


ZAVARIVANJE NISKOLEGIRANIH ČELIKA


Prednosti: Predgrijavanje posebno sprječava pojavu krhkih zona otvrdnjavanja u toplotnoj zoni (HAZ).


POTREBNA JE IZUZETNA PAŽLJIVOST


Ovdje također vrijede i opća pravila tehnologije. To znači da što je veća minimalna čvrstoća i debljina ploče, potrebno je više pažnje tijekom postupka zavarivanja. Prije početka zavarivanja se tako spojevi zavarivanja moraju osloboditi od vlage, troske od rezanja, hrđe, ogorina i drugih nečistoća. Kako bi se spriječilo pucanje ohlađenih površina, za čelike s otpornosti od istezanja većom od 355 MPa trebaju se koristiti metode punjenja prilikom zavarivanja kako bi se čim je moguće više smanjio sadržaj vodika u materijalu koji se zavaruje.


PREDGRIJAVANJE SPRJEČAVA NASTANAK LOMLJIVIH ZONA OTVRDNJAVANJA


Ovisno o ekvivalentu ugljika, debljini stijenke, toplinskoj disipacija poprečnog presjeka i ulazu topline koriste se takozvani postupak predgrijavanja kojim se naročito suzbija pojava krhkih zona otvrdnjavanja u području djelovanja topline. Ako su zahtjevi za hladnom otpornosti vrlo visoki pri relativno malim debljinama lima (od oko 12 mm), stručnjaci iz tvrtke Messer preporučuju predgrijavanje na oko 80 do 150 ° C. Zbog svojeg dugogodišnjeg iskustva na području obrade nisko legiranog čelika znaju točno koje su im minimalne temperature predgrijavanja, odn. temperature međuslojeva potrebne kako bi se, primjerice, spriječilo stvaranje hladnih pukotina ili pojava zrnaca na površini zavarenog spoja, odn. da bi se osigurala dovoljna žilavost HAZ-a.

Kontaktirajte nas!
Rado ćemo vam pomoći da postignete još veću učinkovitost pri zavarivanju niskolegiranih čelika.


HLADNO ISTEZANJE (HLADNO SKUPLJANJE)

Prednosti: Hladno istezanje (nazvano također hladnim skupljanjem) je brz i jeftin postupak koji se primjenjuje na većinu metala. Sve osobine metala koje odredi proizvođač se u potpunosti očuvaju, uključujući eventualne potvrde.


A OVAKO TO FUNKCIONIRA


Kako bi se unutarnji metalni dijelovi mogli točno prilagoditi spojnici, hlade se do -196 °C kriogenim tekućim dušikom. Time se smanjuje volumen komponente i stvara se mikrometarski točan spoj. Zahvaljujući toplini okoline, unutarnja komponenta ponovno se širi nakon prilagodbe i pričvršćivanja, čime se stvara čvrsti i izuzetno opteretivi spoj. Ova je metoda prikladna za sastavljanje i odvajanje komponenata svih veličina i masa.
 
Koristi se prvenstveno u strojogradnji, jer je posebno prikladna za montažu dijelova s visokim prijenosom zakretnog momenta i omogućuje iznimno visoku čvrstoću. Osim toga, čak i nakon uporabe s tekućim dušikom, materijali zadržavaju sva svojstva i potvrde koje je odredio proizvođač. Stručnjaci tvrtke Messer Croatia Plin također imaju desetljećima dugo iskustvo i opsežno znanje na području hladnog istezanja. Kao specijalist za industrijski plin u Hrvatskoj, tvrtka Messer nudi sve pod jednim krovom, od opskrbe tekućim dušikom preko odgovarajućih spremnika za hladno istezanje pa sve do cjelokupne usluge na licu mjesta.

Kontaktirajte nas!
Naši stručnjaci će vam pomoći pri sastavljanju svih mogućih priključaka s maksimalnom čvrstoćom.


ZAVARIVANJE VISOKO LEGIRANIH ČELIKA POD ZAŠTITNIM PLINOM


Prednosti: Zavarivanje visoko legiranih čelika pod zaštitnim plinom osigurava znatno manje izobličenja materijala i veću brzinu zavarivanja.


VISOKA RAZINA NAKNADNE DORADE I SMANJENA OTPORNOST NA KOROZIJU


Posebno kod zavarivanja čelika otpornih na koroziju nastaju na i uz spojeve od zavarivanja takozvani oksidni slojevi koji se moraju potpuno ukloniti nakon zavarivanja, inače utječu na otpornost na koroziju. Naravno da to također uzrokuje dodatne troškove. Mješavina koja sadrži CO2 može spriječiti tu pojavu, ali preveliki sadržaj ugljičnog dioksida u zaštitnom plinu dovodi do polimerizacije metala za zavarivanje, što također smanjuje otpornost na koroziju.


VISOKE BRZINE ZAVARIVANJA


Stručnjaci tvrtke Messer Croatia Plin koriste u MIG ili MAG postupcima zavarivanja visoko legiranih čelika posebno svoje inertne plinove Inoxline, kisikove mješavine s 1 do 5 % kisika (M1.1) ili argona sa sadržajem CO2 do 2,5% i helij. Zbog svojeg dugogodišnjeg iskustva, zaposlenici tvrtke Messer znaju točno kolika količina CO2 i koja temperatura je potrebna kod zavarivanja nehrđajućeg čelika kako ne bi nastale krhke površine i da se ne smanji otpornost na koroziju. Kako bi se spriječile vruće pukotine, za potpuno austenitne čelike primjenjuju takozvani hladni postupak zavarivanja. Kod austenitnih čelika se brzina zavarivanja može značajno povećati ako se argonu doda do 7 % vodika ili helija. Kod čistog nikla i nekih legura nikla čak i mali dodaci vodika dovode do niže površinske napetosti, a time i do boljeg ocrtavanja šava. Potpuno drugačije je s duplex čelicima (austenit i ferit). Oni pokazuju pukotine upravo pri korištenju vodika.

Kontaktirajte nas još danas!
Rado ćemo vam pomoći da vaši postupci zavarivanja postanu još učinkovitiji i efektniji.


ALUMINIJSKO ZAVARIVANJE POD INERTNIM PLINOM


Prednosti: Zavarivanje sa zaštitnim plinom Aluline N tvrtke Messer omogućuje vrhunske brzine zavarivanja, vrlo duboku penetraciju kao i manji kut otvora kod penetracijskog zavarivanja.


MALI SADRŽAJ TOPLINE – SLABA TOPLINSKA VODLJIVOST


Prije se u MIG postupku zavarivanja aluminija uglavnom koristio argon kao inertni plin, jer omogućuje miran luk zavarivanja bez prskanja i upotrebu pulsnog svjetlosnog luka. Zbog niskog sadržaja topline i slabe toplinske vodljivosti ovog zaštitnog plina, u gornjem dijelu nastaje široki šav koji ipak ima uski, prstasti oblik  penetracije u donjem dijelu.


ALULINE N – VAŽAN JE ZAŠTITNI PLIN


Zaštitni plin Aluline N iz tvrtke Messer Croatia Plin omogućuje mnogo veći i dublji prodor nego argon. Kod zavarivanja tanjih materijala, gdje penetracija ne mora biti duboka, pomažu veća količina topline i bolja toplinska vodljivost ovog inertnog plina koji sadrži helij u postizanju znatno većih brzina zavarivanja.

Osim toga se zbog jačeg energetskog luka može smanjiti potreba za predgrijavanjem ili potpuno eliminirati. Međutim, kako se električna vodljivost staze svjetlosnog luka argona pogoršava zbog dodavanja helija, parametri kod zavarivanja moraju se različito postaviti. Za smjesu 50/50 (50 % He / 50 % Ar) dobiva se napon veći za 4 do 5 V. Iako su inertni plinovi koji sadrže helij skuplji od čistog argona, smjese su učinkovitije, jer omogućuju puno veću brzinu zavarivanja, dok se predgrijavanje može više ili manje potpuno eliminirati. Messerovi stručnjaci imaju dubinsko stručno znanje u radu sa zaštitnim plinovima za zavarivanje i stoga osiguravaju optimalno rješenje za sve zahtjeve.

Kontaktirajte nas još danas!

Pobrinut ćemo se da i vaši varovi postanu još efektniji i učinkovitiji.

 

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku