Nitrogen

Dušik

Što je dušik– dušik u bocama – tekući dušik – proizvodnja dušika na lokaciji – primjene dušika – nabava dušika

 

DUŠIK JE N2


Dušik je atom simbola N, atomskog broja 7 i atomske mase 14.0067. U prirodi dušik se povezuje u molekulu od dva atoma da bi tvorio stabilni element. Otkrio ga je Daniel Rutherford u 18. stoljeću. Na sobnoj temperaturi dušik je plin ali ako se ohladi do temperature od 77.4 ° Kelvina (-195.76 ° C), dušik postaje tekućina (tekući dušik). Dušik je esencijalni element života na zemlji. Dušik se nalazi u proteinima, u vašoj DNA i organskim spojevima životinja. U plinovitom stanju dušik je inertni plin i osnovni je sastojak zraka. Zrak se sastoji od 78% dušika, 20.8% kisika i nekoliko drugih plemenitih plinova (argon, helij, neon i ksenon).

KONVENCIJE O NOMENKLATURI KVALITETE NPR. DUŠIK 5.0

Kvaliteta plina izražena je brojem devetki u oznaci čistoće. Dušik 5.0, Dušik 6.0 ili bilo koji drugi broj nakon naziva plina oznaka je čistoće gdje prvi broj označava broj devetki u postotku čistoće, a decimala zadnju znamenku. Dušik 5.0 stoga je 99,999 % čist plin. Ostale komponente su specificirane u tehničkom listu plina. Ovo nas dovodi do ostalih važnih aspekata kvalitete: budući da se dušik često primjenjuje u industriji hrane, ostale komponente ne smiju biti otrovne niti imati neugodan miris. Dušik (i njegove mješavine) koji se primjenjuje za prehrambene proizvode stoga se nekada označava “ZA HRANU” budući da je proces proizvodnje i lanac opskrbe organiziran tako da se može garantirati kvaliteta “ZA HRANU” sve do krajnjeg potrošača. Messer svoj dušik “ZA HRANU” naziva GOURMET N, gdje GOURMET znači kvalitetu plina za primjenu u prehrambenoj industriji, a  N za Nitrogen – dušik. 

SVOJSTVA DUŠIKA

Za više informacija o svojstvima plina kao i jednostavni kalkulator za pretvorbu različitih jedinica, Messer predlaže vlastitu aplikaciju  za pametne mobilne uređaje koju možete preuzeti u Apple Store ili Android Play  


PRIMJENE DUŠIKA


Inertizacija: dušik je izrazito inertan plin i ne reagira s drugim plinovima na normalnoj sobnoj temperaturi. Njegovo svojstvo inertnosti čini ga odličnim plinom nositeljem koji se može koristiti u mjernim metodama, u skladištima hrane i u većoj mjeri u metalurškim i kemijskim procesima. Povećanjem postotka dušika u atmosferi smanjuje se prirodni udio kisika i povećava temperatura eksplozije zapaljivih komponenti. Stoga, ako se udio kisika smanji za nekoliko posto i zamijeni dušikom, može se izbjeći opasnost od požara.
Sposobnost zamrzavanja: plinoviti dušik kondenzira kada se dovede do niske temperature (-195,76 ° C). Entalpija pohranjena tijekom ovog procesa može se iskoristiti za hlađenje: brzo zamrzavanje namirnica (zadržava se vlaga jer stanične stijenke nisu oštećene), sušenje smrzavanjem (voda se zamrzava), kontrolirano hlađenje kemijskih procesa i za proizvodnju lijekova. Postoje mnoge druge specifične primjene ovog rashladnog sredstva koje ne ostavlja trag. To je zato što dušik isparava i vraća se u svoje prirodno okruženje - zrak. Drugo okruženje je molekularna kuhinja u kojoj se tekući dušik koristi za stvaranje posebno atraktivnih jela i jedinstvenih kombinacija. 
Dušik reagira s kisikom samo na vrlo visokim temperaturama. Tada nastaju dušikovi oksidi (NO, NOx i NOx). Dobro poznati primjeri su motor s unutarnjim izgaranjem i određeni postupci zavarivanja. U tom se slučaju dušik zamjenjuje s još inertnijim plinova poput argona i helija.
Za detaljnije informacije o primjenama dušika u industriji kao i stručnim savjetima koje Messer može pružiti za rješavanje problema u vašim proizvodnim procesima, a na temelju našeg znanja o plinovima (nazivamo ga primijenjena tehnologija ATA), pogledajte na našim korporativnim web stranicama  (na engleskom jeziku) na našoj korporativna web stranica. Pruža vam također više informacija o naporima i istraživanjima i istraživanjima koje Messer predlaže.


DUŠIK U SPREMNICIMA I BOCAMA


Postoje plinske boce različitih veličina i različitih tlakova. Ovisno o vrsti plina napunjenog u boci, “vrat” boce je različite boje, što je standardizirano Europskim standardom EN 1089-3. U slučaju dušika “vrat” boce je crne boje. Pregled različitih boja plinskih boca može se naći ovdje. Plinska boca napunjena dušikom na 300 bar ima do 50% više dušika nego boca napunjena na 200 bar. Ovo je najveći mogući tlak koji se trenutno koristi u industriji.
Kao i sve boce i naše plinske boce se tretiraju iznutra, suše i kemijski neutraliziraju. Na ovaj način možemo garantirati optimalnu čistoću i izbjeći izloženost riziku od pogrešnog tretmana boca prethodnog korisnika za naše kupce i zaposlenike. 
Budući da boce dolaze u različitim oblicima i tlakovima važno je koristiti odgovarajuću opremu. Na ovaj način plin za vašu primjenu dolazi napunjen pod odgovarajućim tlakom i protokom. Za boce koje nisu namijenjene punjenju na 300 bar navoj varira od zemlje do zemlje.

 

TEKUĆI DUŠIK U SPREMICIMA – TEKUĆI DUŠIK U KRIOGENIM POSUDAMA


Da bi se zadržala niska temperature dušika, dušik se mora držati u kriogenim posudama. Ove kriogene posude (dewarice ili mobilne kriogene spremnike (PLC), kriogene tankove ili mini-spremnike) možete kupiti ili unajmiti. Zbog ekstremno niskih temperatura moraju se strogo poštivati sigurnosne mjere. Npr. preporuča se nošenje specijalnih kriogenih zaštitnih rukavica ili drugih specijalnih zaštitnih rukavica.

SIGURNOSNO TEHNIČKI LISTOVI – STL-OVI ZA DUŠIK 

Za više informacija molimo koristite naš pretraživač proizvoda na ovoj stranici.

KUPITE DUŠIK


Dušik možete kupiti kao pravna osoba - poduzeće ili privatno lice na jednoj od naših distribucijskih lokacija u Vašoj zemlji ili u Messerovoj distribucijskoj mreži diljem svijeta. Većina naših kupaca boce naručuje online ili telefonom. Ovisno o distribucijskoj lokaciji boce možete pokupiti sami ili ih vam mi možemo dostaviti. Za više informacija o opcijama dostave možete nas kontaktirati telefonom ili na našoj Internet stranici pronaći najbliži distribucijski centar.
 

Distribucijski centri

Distribucijski centri

Distribucijski centri u vašoj blizini – Opcija preuzimanja ili isporuke –’savršeni spoj’ – oprema – Opcije naručivanja – Sigurnosni aspekti

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine