Breadcrumb

Opasnosti u zdravstvenim ustanovama vezane uz zrak obogaćen kisikom

Opasnosti u zdravstvenim ustanovama vezane uz zrak obogaćen kisikom

Opasnosti u zdravstvenim ustanovama vezane uz zrak obogaćen kisikom - Informacije za javnost

SIGURNOSNO UPOZORENJE

 

Opasnosti vezane uz zrak obogaćen kisikom u zdravstvenim ustanovama

Nedavni incidenti u zdravstvenim ustanovama naglašavaju potrebu za podizanjem svijesti o opasnostima vezanim uz zrak obogaćen kisikom, posebno tijekom pandemije COVID-19.


Potencijalne opasnosti povezane sa zrakom koji je obogaćen kisikom odavno su dobro poznate. U brojnim publikacija koje je izdala EIGA dane su upute i upozorava se osoblje koje radi s kisikom na opasnosti od požara i eksplozije pri radu s kisikom.

U vrijeme COVID-19 pandemije, pacijenti znatno više nego inače dobivaju terapiju visokim protokom kisika pomoću nazalnih kanila (High-Flow Nasal Oxygen - HFNO). Kod toga se djelomično postižu brzine protoka do 60 litara kisika u minuti. Što je više odijela u bolnicama opremljeno za liječenje kisikom i pružanje terapije visokim protokom kisika (HFNO-terapija), moguće je da ventilacijski sustavi neće imati dovoljan kapacitet odvođenja viška kisika iz zraka u prostoriji na otvoreno.

Svi ovi čimbenici pridonose većem riziku od nakupljanja zraka u prostorijama zdravstvenih ustanova koji je obogaćen dodatnim kisikom (tj. sadržaj kisika u zraku je veći od 23,5%).

Uz povećanje koncentracije kisika u zraku na odjelima bolnica i drugih zdravstvenih ustanova postoji također i rizik da će se odjeća i posteljina na krevetima pacijenata natopiti kisikom iz zraka. Materijali koji na normalnom zraku ne gore (uključujući i impregnirane materijale koji usporavaju gorenje) mogu se na zraku koji je obogaćen kisikom spontano zapaliti. Plamen koji nastaje kod gorenja ima znatno višu temperaturu i širi se znatno većom brzinom. Oprez je potreban također i kod korištenja krema i gelova, posebno onih koji su na bazi ugljikovodika jer isti mogu pospješiti gorenje i znatno pogoršati situaciju. Ljudski osjetilni organi ne mogu percipirati zrak koji je obogaćen kisikom. Već i najmanja energija paljenja je dovoljna da raspiri požar. Stoga svi elektronički uređaji u blizini pacijenata moraju biti adekvatno ispitani da ne bi izazvali iskrenje te zapalili odjeću i posteljinu.

Također i u operacionim dvoranama treba se biti jako oprezan, naročito kod davanja kisika uz istovremeno korištenje vrućih odnosno zagrijanih kirurških instrumenata.

U prostorijama u kojima se koristi kisik te u njihovoj neposrednoj blizini mora se zabraniti otvorena vatra (plamen) i pušenje (uključujući i zabranu pušenja električnih cigareta).

Zaključci

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 postoji povećani rizik u zdravstvenim ustanovama zbog zraka obogaćenog kisikom. Iako su opasnosti vezane uz kisik već jako dugo i vrlo dobro poznate, EIGA želi ponovno upoznati sve zdravstvene ustanove na opasnosti vezane uz kisik i predložiti preventivne mjere:


Čimbenici koji pridonose povećanju rizika od obogaćivanja zraka kisikom:

 • terapija visokim protokom kisika (HFNO-terapija), uz protok kisika do 60 litara u minuti;
 • više hospitaliziranih pacijenata nego obično;
 • novi dodatno opremljeni pomoćni odjeli bez adekvatnog sustava ventilacije;
 • električni uređaji postavljeni u blizini pacijenata, a koji nisu dovoljno ispitani po pitanju iskrenja;

U preventivne mjere spada:

 • osposobljavanje svih korisnika za sigurno rukovanje kisikom;
 • informiranje svih korisnika gdje se nalazi ventil za zatvaranje dovoda kisika te osposobljavanje korisnika za rukovanje zapornim ventilom za slučaj potrebe hitnog zatvaranja ventila (u slučaju aktivacije alarma kod izbijanja požara);
 • dosljedno provođenje zabrane korištenja otvorenog plamena i vruće – zagrijane opreme i
 • uređaja u prostoru gdje se koristi kisik;
 • nekorištenje krema i gelova na bazi ugljikovodika;
 • za prostorije za koje se pretpostavlja da nema dostatne ventilacije zraka, a naročito za odjele intenzivne njege, potrebno je napraviti analizu ugroženosti i rizika te se trebaju provesti adekvatne zaštitne mjere;
 • u slučaju kada sustav ventilacije ne omogućuje dovoljnu izmjenu zraka, preporuča se provođenje dodanog provjetravanja (npr. otvaranjem prozora) da bi se kisik raspršio unutarodjela ili na pomoćnim odjelima. U tom slučaju bi osoblje na klinici, po potrebi trebalo imati uređaje za mjerenje kisika u prostoru;
 • kada se pacijenti koji su na terapiji kisikom premještaju u prostoriju u kojoj postoji opasnost zbog otvorenog plamena, potrebno je njihovu odjeću i posteljinu staviti na provjetravanje minimalno 15 minuta da bi se osiguralo da nataloženi kisika s odjeće i posteljine ispari.


Reference

EIGA Dokument 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu
EIGA Brošura o sigurnosti rada s O 2 i opasnostima! Oxygen Enrichment www.eiga.eu
Sigurnosne informacije o obogaćivanju kisikom date su u EIGA eLearningu u poglavlju o sigurnosti pri
radu s kisikom https://eiga.eu/publications/elearning

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Sve tehničke publikacije EIGA-e ili pod imenom EIGA, uključujući i postupovne odredbe, propise o sigurnosti i sve ostale tehničke informacije sadržane u ovim publikacijama, dobivene su iz izvora koji se smatraju pouzdanima, te se temelje na tehničkim informacijama i iskustvima koja su u trenutku njihova objavljivanja bila dostupna članovima EIGA-e i ostalima. Iako EIGA preporuča svojim članovima pozivanje na njihove publikacije odnosno korištenje njihovih publikacija, takvo pozivanje ili korištenje EIGA-inih publikacija od strane njenih članova ili trećih lica posve je dobrovoljno i nije obvezujuće. Stoga EIGA i njezini članovi ne jamče za rezultate i ne preuzimaju nikakvo jamstvo ili odgovornost za pozivanje na informacije ili prijedloge
koju su sadržani u publikacijama EIGA-e ili u vezi s korištenjem istih.
EIGA nema nikakvu kontrolu da li je neka informacija odgovarajuća ili nije, kao i nad pogrešnim tumačenjem, pravilnom ili pogrešnom upotrebom bilo koje informacije ili prijedloga sadržanih u publikacijama EIGA-e od strane bilo koje osobe ili službene instance (uključujući i članove EIGA-e) te EIGA stoga izričito isključuje bilo kakovu odgovornost s tim u vezi.
EIGA-ine publikacije se redovno revidiraju, a korisnicima se najtoplije preporučuje korištenje najnovijih izdanje EIGA-e.


© EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source
EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL
AVENUE DE L’ASTRONOMIE 30  B-1210 BRÜSSEL
PHONE +32 2 217 70 98
E-mail: info@eiga.eu – www.eiga.eu

Kontakt za hitne slučajeve

KONTAKT ZA HITNE SLUČAJEVE

Savjet u hitnom slučaju – kontakti i telefonski brojevi

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku