Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku

Kontakti po županijama

Kontakti po županijama

Messer Croatia Plin - Kontakti po županijama

Kontakti po županijama

 

SPECIJALNI PLINOVI – PLINOVI VISOKE ČISTOĆE

Mirela Petrak
+385 (91) 3320 112
+385 (01) 3350 705
mirela.petrak@messergroup.com

SPECIJALNa ZAVARIVANJA

Mladen Šurina

+385 (91) 3350 706
+385 (01) 3350 745
mladen.surina@messergroup.com

AUTOGENA TEHNIKA (PLINSKO REZANJE)

Borna Gajšak

+385 (91) 5724 717
+385 (01) 3350 706
borna.gajsak@messergroup.com

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Borna Gajšak
+385 (91) 572 4717
+385 (01) 3350 706
borna.gajsak@messergroup.com

PRIMORSKO-GORANSKA, LIČKO-SENJSKA I ISTARSKA ŽUPANIJA

Borka Bušljeta
+385 (91) 3256 471
+385 (51) 685 300
borka.busljeta@messergroup.com

SPLITSKO-DALMATINSKA, ZADARSKA I ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Jure Dragošević
+385 (91) 2509 496
+385 (21) 734 880
jure.dragosevic@messergroup.com

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Marko Žanetić
+385 (91) 5300 641
+385 (21) 734 880
marko.zanetic@messergroup.com

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA I BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Dalibor Galić
+385 (91) 4459 830
+385 (35) 441 171
dalibor.galic@messergroup.com

OSJEČKO-BARANJSKA I VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Renato Kalina
+385 (91) 6650 101
+385 (44) 680 811
renato.kalina@messergroup.com

SISAČKO-MOSLAVAČKA

Darko Posejpal
+385 (44) 635 043
+385 91 6808 110
darko.posejpal@messergroup.com

BJELOVARSKO-BILOGORSKA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Darko Posejpal
+385 (44) 635 043
+385 91 6808 110

darko.posejpal@messergroup.com

MEĐIMURSKA I VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Filip Mikulec
+385 (91) 6650 108
+385 (01) 3350 723
filip.mikulec@messergroup.com

Nikolina Ljubek – skladište FONY-MONT, Nedeljanec
+385 (91) 3744 203
+385 (42) 209 303

GRAD ZAPREŠIĆ, SAMOBOR I KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Maša Antić
+385 (91) 3350 856
+385 (01) 3350 752
masa.antic@messergroup.com

KARLOVAČKA ŽUPANIJA I LIKA

Maja Čolak
+385 (91) 3350 752
+385 01) 3350 752
maja.colak@messergroup.com