Bulk supply

OPSKRBA TEKUĆIM KISIKOM, DUŠIKOM, ARGONOM, HELIJEM, VODIKOM ILI UGLJIČNIM DIOKSIDOM

Koncepti opskrbe tekućim plinovima – korisničke instalacije – spremnici za tekuće plinovi – spremnici za komprimirane plinove – opcije telemetrije – komercijalne ponude

KONCEPTI OPSKRBE TEKUĆIM PLINOVIMA

Opskrba tekućim plinovima je u prosjeku najekonomičniji način opskrbe plinom u većim količinama.  Plinovi se mogu prevoziti u tekućem ili komprimiranom obliku  u odgovarajućim cisternama cestovnim putem ili željeznicom.  Messer raspolaže voznim parkom specijalno namijenjenim za prijevoz kriogenih tekućih plinova kao što su kisik, dušik, argon ili ugljični dioksid.  Za komprimirane plinove kao što su helij i vodik koriste se specijalna vozila – cisterne u obliku velikih cijevi.  Za određene specifične primjene uvedeni su specijalni postupci i dodatni programi slijedivosti.  Na primjer za prijevoz plinova za prehrambenu industriju i medicinskih plinova primjenjuju se odgovarajuća zakonska regulativa.   
Svakodnevne rute za otpremu plinova izrađuju se na temelju potrošnje i telemetrijskih podataka: cisterne se napune plinovima na proizvodnom pogonu te ih otpremaju na lokaciju kupca.  Cilj je omogućiti neprekidnu opskrbu plinovima tako da se naši kupci mogu usredotočiti o na svoje poslovanje i biti sigurni da će im plinovi biti na raspolaganju u njihovim pogonima. 

INSTALACIJE KOD KUPCA – KRIOGENI SPREMNICI

Messer će na lokaciji kupca predložiti postavljanje skladišnog spremnika koji je projektiran tako da zadovoljava potrebe kupca za plinom.  Prije projektiranja potrebne opreme potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja:
•    Da li je određena garancija vezana uz skladištenje proizvoda
•    Da li postoji potreba za backup konceptom
•    Da li je potreban isparivač koji pretvara tekuću fazu u plinovitu 
•    Da li postoje posebni zahtjevi što se tiče tlaka ili protoka
•    Na kojoj lokaciji se spremnici mogu postaviti tako da budu postavljeni u skladu sa zakonskim odredbama
•    Koje se dodatne sigurnosne mjere moraju poduzeti kako bi vaši zaposlenici bili zaštićeni
•    Da li je spremnik integriran u vašim sustav alarmiranja
•    Kakav je program obuke potreban za vaše zaposlenike

INSTALACIJE KOD KUPCA – POPRAVCI I ODRŽAVANJE

Messer ne samo da će postaviti plinske instalacije kod kupaca već će pružiti usluge održavanja opreme te izvršiti potrebne popravke u skladu s aktualnim propisima i zakonskim zahtjevima.  Messer također može predložiti promjene u konfiguraciji opreme u slučaju da je došlo do promjene potrošnje ili ako drugi aspekti opskrbe zahtijevaju izmijenjeni koncept opskrbe.

OPCIJE TELEMETRIJE


Naši kupci očekuju pouzdanu dostavu, poštivanje narudžbi i rokova bez obzira na način isporuke.  Ukoliko vaša potrošnja nije stalno ista, odnosno dolazi do odstupanja u potrošnji, za vas bi bilo dobro rješenje uvođenje Messerovog sustava telemetrije. Kontaktirajte nas, bit će nam zadovoljstvo da surađujemo s vama na pronalasku rješenja koje najbolje odgovara vašim potrebama.


 

Onsite production

ONSITE PROIZVODNJA PLINOVA– KISIK, DUŠIK, UGLJIČNI DIOKSID, VODIK I OSTALI

Onsite koncepti opskrbe – korisničke instalacije – backup spremnici za tekuće plinove – opcije telemetrije – rješenja po principu “ključ u ruke” – savjetovanje o primjenama – komercijalne ponude

Liquid service

USLUGA DOSTAVE TEKUĆEG DUŠIKA

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku